solar storage banner

 

nextgen banner

İklim Değişmesine Karşı Talep Hassasiyeti

iklim degismesine karsi talep hassasiyeti
İklim değişmesi, suya yönelik taleplerin üzerinde potansiyel bir etki oluşturmaktadır.

Belediyelerden gelen talep, bir yere kadar iklime bağlıdır. Değişik iklim bölgelerinde değişik kullanma oranlarını kaydetmiştir. Ancak kentler arasında kıyaslama yapılırken, iklime bağlı olmayan unsurlardaki değişimlerin açıklanması zordur. Belediyelerden gelen talebin iklim değişmesine karşı olan hassasiyeti büyük ihtimalle, suyun kullanım şekillerine bağlıdır. En hassas alanlar, kişisel hijyene verilen önemin artması ve bazı kültürlerde (ülkelerde) bahçe, özellikle çimenlerin sulanması için artan kullanım. Büyük İklim değişimi, suya yönelik talep için bir başka potansiyel etkidir. Belediyelere yönelik talepler ise bir yere kadar iklime bağlıdır. Değişik iklim bölgelerinde farklı kullanım oranlarını tespit etmiştir, fakat kentler arası kıyaslama yaparken iklime bağlı olmayan unsurlar arasındaki değişkenliği açıklamak zordur. Belediyelerden gelen talebin hassasiyeti, büyük bir ihtimallerle suyun asıl kullanım alanlarına bağlı olacaktır. En hassas alanlar, kişisel hijyene bağlı olanlar ve daha önemlisi, bazı kültürlerde bahçe, özellikle çimenlerin sulanması için kullanılan su miktarlarıdır.

Sanayide işlem amaçlı su kullanımı ise, iklim değişmesine karşı hassas değildir. Teknolojiler ve kullanım tarzları tarafından şartlandırılmaktadır. Soğutma suyuna yönelik talepler ise, iklim değişmesi tarafından etkilenebilir, Artan su sıcaklıkları, soğutmanın etkisini azaltıp, daha fazla suyun kullanılmasını ve tabii ki, onları daha verimli kılmak için, asıl soğutma teknolojilerinde değişmeleri getirebilir.

Tarımdan gelen talepler ise, özellikle sulamaya yönelik olanlar iklim değişmesine karşı çok daha hassastır. İlk olarak, yerel iklimde, sulamanın zamanlaması ve ona duyulan ihtiyacı değiştirebilir. Artan kuraklık, artan taleplere yol açabilir, ancak eğer toprak nem içeriği yılın kritik dönemlerinde artarsa, bu talepler azalabilir. Küresel çapta ise net sulama ihtiyaçlarındaki artışlar ve düşüşler büyük ölçüde birbirlerini dengelemektedir. Kullanım için çekilen su miktarlarındaki asıl değişmeler, suyun sulama için verimli bir şekilde kullanılmasına bağlıdır. İklim değişmesinin sulamaya yönelik olan talepteki potansiyel etkisi, atmosferde gittikçe artan CO2 konsantrasyonlarından meydana gelmektedir. Daha yüksek CO2 konsantrasyonları, bitki gözeneklerinin iletkenliğini azaltmaktadır. (Shiklomanov,1998)

 

Yazar: Cihan YEŞİL  / Çevre Yüksek Mühendisi - İnşaaat Teknikeri
Mavi Bayrak Yerel Sorumlusu

Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo