artemis aritim 2020

Çevre Mevzuatı Taslaklar

ÇEVRE MEVZUATI TASLAKLARI
(TASLAK YÖNETMELİKLER - TEBLİĞLER - KRİTERLER)

 

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

 

 

 

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Yönetmelik Taslağı  -  Görüş İşleme Formu
Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği Taslağı - Görüş İşleme Formu
Yıkım İşlemleri İle Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının  Kontrolü Yönetmelik Taslağı - Görüş İşleme Formu

Bazı Zararlı Kimyasalların İhracat ve İthalatına Dair Yönetmelik Taslağı - Görüş İşleme Formu

Madde ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Yönetmeliği TaslağıEkleriZararlı Maddelerin Uyumlaştırılmış Sınıflandırma ve Etiketleme Listesi - Görüş İşleme Formu

Antarktika'da Çevre Koruma Protokolünün Uygulanması Yönetmelik Taslağı -

Görüş İşleme Formu

 NOT:
*** Bu bölümde yayımlanan Çevre Mevzuatı Taslak Çalışmaları; değerlendirmelerinizi yapıp bakanlığa görüşünüzü bildirmeniz adına oluşturulmuştur. 
 

Pin It

Destekleyenler