rielli kasim banner 1

solarex 400x85

solar storage banner

nextgen banner

Yeşil Alım Projesi ve Yeşil Satın Alım El Kitabı

yesil satin alim el kitabi
AB’ye uyum sürecinde, çevre alanındaki önemli paydaşlara destek olmak amacı ile Temmuz 2011’de başlayan ve temel yararlanıcısı Kamu İhale Kurumu (KİK) olan proje, İngiltere Büyükelçiliği Refah Fonu kapsamında desteklenmekte, REC Türkiye ve Kamu İhale Kurumu tarafından uygulanmaktadır.

Kamu İhale Kurumu’nun kamu ve özel sektörde, satın alım yaklaşımının çevre dostu ve sürdürülebilir bir anlayışla yeniden belirlenmesi amacıyla desteklediği projenin başlıca faaliyetleri şunlardır:

 • Kapasite Geliştirme: Yeşil Satın Alım konusundaki kilit kuruluşların ihtiyaçlarına cevap veren eğitimler, seminerler, çalıştaylar ve benzeri faaliyetler düzenlemek.
 • Bilgiye Erişim: Yeşil Satın Alım konusunda güncel bilginin tüm paydaşlara ulaşmasını sağlamak; konuya özgü çeviriler, e-bültenler, veri tabanları ve benzeri kaynaklar sunmak.
 • Ulusal Eylem Planı ve Taslak Mevzuat: AB üyelerinin deneyimi ışığında ve Türkiye’nin ihtiyaçları doğrultusunda, ilgili paydaşlarla birlikte bir eylem planı ve mevzuat taslağı hazırlamak.
 • Temel bir sektör için yeşil satın alımı hayata geçirecek bir yol haritası oluşturmak ve yaygın bir ürün grubu için yeşil satın alım kılavuzu hazırlamak.
 • Yeşil satın alım kavramının yerelde yaygınlaşması için iki pilot bölgede çalışmalar yürütmek.

Çıktılar - İlk Aşama

 • Ulusal Eylem Planı taslağı oluşturulmuştur.
 • Genelge taslağı oluşturulmuştur.
 • Kapasite geliştirme eğitimleri düzenlenmiştir.
 • Kamu kurumlarına yönelik bir “Yeşil Satın Alım Komisyonu” yapısının ilk adımları atılmıştır.
 • Özel sektör boyutunda, bu konuda öncü uygulamalar yapan şirketlerden oluşan bir “Yeşil Satın Alım Girişimi” oluşturulmuştur.
 • Özel sektör deklarasyonu oluşturulmuş ve imzaya sunulmuştur.
 • Ayrıca “Buying Green! A Handbook for Green Purchasing” başlıklı Avrupa Komisyonu kılavuzu Türkçe’ye kazandırılmıştır. Bu kılavuz konu ile ilgili yayımlanmış en kapsamlı ve açıklayıcı yayındır. Bakanlığın bütçesi olması durumunda kılavuzun baskısının da alınıp kurum ve kuruluşlara dağıtımının yapılması faydalı olacaktır.

Çıktılar - İkinci Aşama

 • Birinci aşamada yapılan eğitimlere ek olarak, projenin ikinci aşamasında önde gelen yeşil satın alım uzmanlarından Barbara Morton’un koordinasyonunda orta ve üst düzey yetkililere Yeşil Satın Alım seminer ve eğitimi verilmiştir.
 • Bursa ve Gaziantep’te yerel odak noktalarının oluşturulmasına yönelik iki toplantı gerçekleştirilmiştir.
 • Yeşil satın alım konusunda eğitim yöntemleri ve sunum becerilerine odaklanan Ankara, Batman, Bilecik, Bursa, Gaziantep ve Kırşehir illerinden temsilcilerin katılımı ile “Eğiticilerin Eğitimi Programı” gerçekleştirildi.
 • Sektörel geçiş yol haritası ve seçilen bir ürün grubu için oluşturulacak yeşil satın alım kılavuzu çalışmaları devam etmektedir.
 • Konu ile ilgili öncü kuruluşların desteğinin ve liderliğinin pekiştirilmesi amacıyla bir kapanış toplantısı düzenlenecektir.

YEŞİL SATIN ALIM EL KİTABINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo