rielli kasim banner 1

solarex 400x85

taksim danismanlik

rewa banner

solar storage banner

nextgen banner

2100'de Dünya Başka Bir Dünya - İklim

2100 de dunya baska bir dunya
Bugünden verileri okuyarak geleceği planlamak mümkün. Yeni doğanlar ve doğacaklar için 2100 aynen bizlerinde yaşadığı gelecek mi olacak?

Yarım asırı deviren bizler için uzak bir yol da olsa 2100’un yani  22. Yüzyılın başında dünyanın görünümü muhtemelen şu an ki gibi olmayacak.

Isınmadan ilk etkilenenler hayvanlar..Son 30 yılda çok sayıda hayvan türü yaşadıkları alanı değiştirdi. Böylesel iklime bağlı ortamsal değişim hayvanlar aileminde göçüde tetkikliyor. Mesela Kızıl Tilki. Amerika, Avrupa ve Avustralya’da ki kızıl tilkilerin nesli tükenme tehlikesinde..

Avrupa kızıl tilkisi 1855’li yıllarda eğlence amaçlı avcılık kapsamında Avustralya'ya kadar gidiyor. Popülasyonları vahşi doğada yerleşik hale gelen tilkiler 100 yıl içinde Avusturalya’ya yayılıyor. Şu anda nesli tükenmekte olan bu tilkiler, Avrupa’da ise iklimin etkisi ile sürekli kuzeye çekiliyor ve kutup tilkisi avlayarak daha da ılımanlaşan kuzeyde hayat buluyor.

Sanki güney gittikçe daha sıcağa bürünüyor tropical iklim balıkları Kuzey Fransa’ya yaklaşıyor. 

Buzullaşma ve ısınma, dünyanın gördüğü soğuk dönemler, sıcak dönemlerden dokuz kat daha fazla olup birinden diğerine geçiş mevsimsel. Dünya yaklaşık 2.5 milyon yıl önce buzul devirlerinin hızlanmasıyla belirginleşen soğuk iklime girer. Buzul dönemler 17 tane olup, her 100.000 yıl aralıklıdır. Buna bağlı olarak sıcaklık her defasıda 5- 6 Co düşer. 18.000 yıl önce Avrupa’da şu anki Norveç, Finlandiya ,İsveç ve Sibirya buzullar altında iken sıcaklık güneyden kuzeye artarak yaşanabilir kalanlara geçişi kaydıracak. Mezozoik’de petrolün oluşması belki de yerini 2050’de tamamen dekarbonizasyona geçiş ile doğaya bırakacak.

Daha sıcak geceler, daha az belirgin mevsimler. Geleceğin iklimine geçiş ve daha şiddetli ve belirsiz bir iklim bizi bekliyor.

Emisyonları, bugun hemen durdurmak mümkün değil ve iklim sistemi içinde karbon döngüsünün reaksiyonu da anlık değil. Bu sistem içinde emisyon değişikliklerinin iklime etkisi oldukça karmaşık.

Sera gazlarının atmosfere salınımı dursa bile bunun kıtalar ve okyanuslardaki etkisi, uzun yüzyıllar devam edecek. Sera gazlarının ve aerosollerinin atmosferde ne kadar süre kaldıkları haftalardan binlerce yıla kadar geniş bir aralık. Örneğin, aerosollerin etkisi haftalar içinde yok olurken, metanın (CH4) yaklaşık 10 yıllık bir kalıcığı bulunmaktadır. N2O yaklaşık 100 yıl, heksafloroetan (C2F6)’in ise 10.000 yıl etkisi atmosferde devam etmektedir. CO2 ‘in atmosferi terketmesi ise daha karmaşık olup çoklu fiziksel ve biyo-jeokimyasal süreçlerle ilintilidir.

Sonuç; altüst olan hava durumları neticesinde, atmosferdeki gaz oranlarındaki artış kaçınılmaz olarak gerek sıcaklık gerek yağış rejiminde etkisini sürdürecek eğer hiçbir şey yapmaksak sera gazı etkisine sahip gazların oranı 1200 ppm civarında olduğunda, sıcaklık artışı 3.7- 9.4Co daha yüksek bir değere ulaşacak.( Küresel Isınma Atlası).

Büyük bölgesel farklıların insan yerleşimleri üzerindeki etkisine bakmakta ayrıca fayda var. Sıcak savaş ve mülteci akınları ise ciddi bir tehdit olarak üstü kapalı bir alan olarak önümüzde.

Kıtalar, okyanuslara oranla iki kat daha hızlı ısındığına göre kıyı bölgeler kıta içlerine göre daha az zarar görecekleri tahmini yaygın. Enlemler arasındaki farklılık sonuçu kuzey yarımkürenin yüksek enlemleri ve subtropikal bölgeler , orta enlemlere göre daha fazla ısınacak. Avrupa’nın bulunduğu enlemlerde daha az karlı ve donlu günler beklemek gerekir. Denizlerin yükselmesiyle kara kaybı olacağı , Fransa’nın 100 m geri çekileceği tahmini var.

Germanwatch Enstitüsü’nün, 2020 Küresel İklim Risk Endeksi’ne göre sosyo ekonomik kayıpların en fazla olduğu ülkeler, Japonya, Almanya ve Filipinler olmuştur. Riski en yüksekte olan diğer ülkeler ise Kenya, Filipinler, Madagaskar, Hindistan, Ruanda, Kanada, Fiji, Sri Lanka olarak sıralanmaktadır.

21 yy’da riski en fazla olan ülkeler listesinde ise Ruanda, Haiti, Myanmar, Puerto Rico ve Pakistan yer almaktadır. IPCC’nin 2021 İklim Raporu’nda ise dünyanın iklimin insan kaynaklı değişimi ve 1.5C küresel ısınmanın ancak bugün fosil kaynakların tamamen 2050 itibarıyla bırakılmasının durumu daha da kötüye götürmesinin engellenebileceği belirtiliyor.

Şehirlerin suların yükselmesi ile yaşamaz bölgeleri olacağı ve Güney Asya’daki ada ülkelerinin ise haritadan silineceği gerçeği karşımızda.

Enerji ve su tasarrufu ile sıfır atık özelinde yaşam modellerimizi dönüştürmek elimizde.Dünyanın karbon nötr bir geleceğe dönüşümüne tanıklık ettiğimiz bu yüzyıl gelecek içinde belirleyici olacak.

 

Referanslar:

-Küresel Isınma Atlası, Frederic Denhez, 2007

- https://www.iberdrola.com/environment/top-countries-most-affected-by-climate-change

- Long-term Climate Change: Projections, Commitments and Irreversibility, Coordinating Lead Authors: Matthew Collins (UK), Reto Knutti (Switzerland)

 

 Yazar: Şafak ÖZSOY (TULİP Eğt. ve Dan. Kurucu & Genel Müdür)

 

Bizleri desteklemek ve tüm güncel gelişmelerden haberdar olmak için bizi sosyal medyada takip ediniz...
sosyal medya facebooksosyal medya instagramsosyal medya linkedin


sosyal medya twitter
sosyal medya telegramsosyal yousosyal meyda bip

Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo