rielli kasim banner 1

solarex 400x85

taksim danismanlik

rewa banner

solar storage banner

nextgen banner

USS Nautilus (SSN-571), Nükleer Enerjiyle Çalışan İlk Denizaltı Gemisi

uss nautilus makale
“ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait bu denizaltı 17 Ocak 1955'te suya indirilmiştir.

Nautilus, kısa süreli dalışlar yerine, çok uzun süre sualtında kalabilen ilk gerçek denizaltıydı. Gemi nükleer bir reaktörde üretilen buharla çalışan itici türbinlerle donatılmıştı. Nautilus sualtında 20 deniz milinden daha hızlı gidebiliyordu. Eski tip denizaltılardan çok daha büyük olan Nautilus, 98 m uzunluğunda, 3,530 ton ağırlığındaydı. Gemi,1-5 Ağustos 1958 tarihleri arasında William R. Anderson'ın komutasında, Alaska'daki Barrow Burnu'ndan dalarak Grönland Denizi'ne kadar Kuzey Kutbu'nun kalın buz örtüsünü bir uçtan öbür uca su altından geçmeyi başararak tarihi bir sefer gerçekleştirmiştir. Olası bir radyoaktif kirlenmeye karşı çeşitli önlemlerin alındığı Nautilus, ayrıca yardımcı dizel-elektrik motorlarıyla donatılmıştı. Bu özellikleriyle modern nükleer denizaltılara öncülük eden bu tarihi gemi 1980'de görevden alınmıştır. Gemi 1985 yılından beri Connecticut'ta New London'da açık hava müzesi olarak halka sergilenmektedir. "Nautilus", ayrıca biri dünyanın nükleer enerjiyle çalışan ilk denizaltısı olmak üzere üç denizaltı ile bilimkurgu edebiyatının ünlü bir denizaltısı olan dördüncü bir denizaltınında ortak adıdır. Amerikalı mühendis Robert Fulton 1800'de, Fransa'da Napoléon'un mali desteğiyle denizaltına inebilen ilk teknelerden birini inşa etti. Tekne su yüzeyindeyken istendiğinde devrilebilen bir direk ve yelkenle hareket ediyor, sualtına daldığında da elle çalıştırılan bir uskurla (pervane) yol alıyordu. Teknenin en önemli özelliklerinden biri, ahşap gövdesinin demir levhalarla kaplı olmasıydı. Ne var ki Fulton'un Nautilus'u ne Fransız, ne de İngiliz hükümetlerinden ilgi gördü, bu nedenle fazlaca geliştirilmeden kaldı. Jules Verne'in 1870'te yayımladığı Vingt Mille Lieues Sous Les Mers (Deniz Altında Yirmi Bin Fersah, 1949, 1985) adlı ünlü bilimkurgu kitabında, Kaptan Nemo'nun serüvenlerle dolu yolculuğu sırasında kullandığı denizaltının adı da Nautilus idi.1886'da İngiltere'de Andrew Campbell ve James Ash, bataryalarla beslenen bir elektrik motoruyla çalışan Nautilus adlı bir denizaltı geliştirdiler. Bu tekne, yüzeydeyken içten yanmalı motorların, sualtında ise elektrik motorlarının yardımıyla hareket eden denizaltıların ilk örneği olmuştur.”

Jules Verne'in 1870 yılında yazdığı ve şu zamana kadar başta çocukların olmaz üzere çoğu insanın başucu kitaplarından biri olan, Denizler Altında Yirmi Bin Fersah'taki ünlü denizaltı Nautilus'u hatırladınız mı?

uss nautilus 2

1870 yılında kurulan hayalin yaklaşık 80 sene sonra gerçekleşmesi...

ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait, adı Verne'nin romanından esinlenen denizaltı 17 Ocak 1955'te suya indirildi. Diyeceksiniz ki "E denizaltı o zaman o kadar da yeni bir şey değildi"; haklısınız. Fakat Nautilus'u dünyadaki diğer denizaltılardan ayıran çok önemli bir özelliği vardı ve bu özellik sayesinde dünya tarihine geçecekti. Gemi nükleer bir reaktörde üretilen buharla çalışan itici türbinlerle ve yardımcı dizel-elektrik motorlarıyla donatılmıştı. Nautilus su altında 20 deniz milinden daha hızlı gidebiliyordu. Sadece hız ve su altında uzun süre kalabilmesi ile değil devasa boyutları ile (98 m uzunluk, 3,530 ton ağırlık) diğer gemilerden ayrılan denizaltı, 1-5 Ağustos 1958 tarihleri arasında William R. Anderson'ın komutasında, Alaska'daki Barrow Burnu'ndan dalarak Grönland Denizi'ne kadar Kuzey Kutbu'nun kalın buz örtüsünü bir uçtan öbür uca su altından geçmeyi başararak tarihi bir sefer gerçekleştirdi. Denizaltı tarihinin bir bakıma 20 seneden fazla denizlerin hakimi olan Nautilus, işte tam da bugün yani 4 Şubat 1957 yılında bu tarih kitaplarına adını yazdırdı. Denize indikten (17 Haziran 1955) tam 2 sene sonra 60.000 deniz milini (yani 20.000 fersahı) doldurdu.

uss nautilus 3

ABD deniz donanmasına yıllarca hizmet ettikten sonra kızağa çekilen bu canavar 1985 yılından beri Connecticut'ta açık hava müzesi olarak halka sergilenmekte.

İsmi: USS Nautilus

İşletmeci: ABD Donanması

İhale: 2 Ağustos 1951

İnşa eden: General Dynamics

Kızağa konulması: 4 Haziran 1952

Denize indirme: 21 Ocak 1954

Bitirilişi: 22 Nisan 1955

Görevlendirme: 30 Eylül 1954

Hizmetten çıkışı: 3 Mart 1980

Nükleer denizaltı, bir nükleer reaktör tarafından güç sağlanmış olan denizaltıdır. Nükleer denizaltının performans avantajları, geleneksel denizaltılara (genellikle dizel, elektrik vb.) göre dikkate değerdir: nükleer güç, tamamen havadan bağımsız olduğu için geleneksel denizaltılarda gerekli duyulduğu gibi, denizaltının sıklıkla yüzeye çıkma ihtiyacından kurtarır; bir nükleer reaktör tarafından üretilen büyük miktardaki güç, nükleer denizaltıların yüksek hızda, uzun süre kullanılmasına olanak tanır; ve varış noktalarında sadece yiyecek gibi tüketilir malların depolanması gerekir. Yeni nesil nükleer denizaltılar 25 yıllık ömrü boyunca asla yeniden doldurulma ihtiyacı duymaz. Diğer yandan geleneksel denizaltılarda, elektrik akülerinde depolanan sınırlı güç, en gelişmiş geleneksel denizaltı bile düşük hızda sadece birkaç gün, en yüksek hızda ise sadece birkaç saat denizin altında kalabilir anlamına gelir. Havasız güç sağlamadaki son geliştirmeler bu dezavantajı biraz azaltmıştır. Nükleer teknolojinin yüksek gideri, pek az ülkenin nükleer denizaltılara sahip olabileceği anlamına gelir.

Geleneksel denizaltılar ve nükleer denizaltılar arasındaki ana fark, güç üretim sistemidir. Nükleer denizaltılar bu iş için nükleer reaktörleri görevlendirir. Biri, mile bağlı olan elektrik motorlarına güç sağlamak için elektrik üretirken diğeri, buhar türbinlerini çeviren buhar gücünü üretmek için reacktörün ısısına bel bağlar. Denizaltılarda kullanılan reaktörler küçük bir reaktörden yüksek miktarda enerji dağıtma olanağı sağlamak için genel olarak yüksek derecede zenginleştirilmiş yakıt (sıklıklar %20'den fazla) kullanırlar.

Nükleer reaktör ayrıca, hava kalitesinin bakımı, tuzlu okyanus suyunu damıtarak taze su üretimi, ısı düzeni gibi denizaltının diğer alt sistemlerine enerji sağlar. Tüm nükleer deniz reaktörleri günümüzde, yedek bir güç sistemi olarak dizel üreteçlerle birlikte çalışır. Bu makinalar bir acil ilerleme mekanizmasına elektrik sağlayabildiği kadar, reaktör bozulma ısısı azaltımı için de acil elektrik gücü sağlayabilir. Denizaltılar 30 yıllık işletim süresine kadar nükleer yakıtı taşıyabilir. Sualtındaki zamanı kısıtlayan tek kaynak, mürettebat için erzak ve teknenin bakımıdır.

uss nautilus 4

 

-----------------İngilizce Versiyon / English Version--------------------

 

USS Nautilus (SSN-571), first nuclear powered submarine

“This submarine belonging to the US Navy was launched on 17 January 1955. The Nautilus was the first true submarine that could stay underwater for a very long time, rather than short dives. The ship was equipped with steam-powered propulsion turbines produced in a nuclear reactor. Nautilus could travel faster than 20 knots underwater. The Nautilus, which is much larger than the old-style submarines, was 98 meters long and weighed 3,530 tons. Between 1-5 August 1958, under the command of William R. Anderson, the ship made a historic voyage by diving from Cape Barrow in Alaska to the Greenland Sea, crossing the thick ice cover of the Arctic from one end to the other under water. Nautilus, where various precautions were taken against possible radioactive contamination, was also equipped with auxiliary diesel-electric motors. With these features, this historic ship, which pioneered modern nuclear submarines, was decommissioned in 1980. The ship has been on display to the public as an open air museum in New London, Connecticut since 1985. "Nautilus" is also the common name for three submarines, one of which is the world's first nuclear powered submarine, and a fourth submarine, a famous science fiction submarine. In 1800, American engineer Robert Fulton built one of the first boats that could land on a submarine in France with Napoleon's financial support. While the boat was on the water surface, it moved with a mast and sail that could be tipped if desired, and when it was submerged, it was traveling with a manually operated propeller (propeller). One of the most important features of the boat was that its wooden hull was covered with iron plates. However, Fulton's Nautilus attracted neither the French nor the British governments, so it remained underdeveloped. In Jules Verne's famous science fiction book Vingt Mille Lieues Sous Les Mers (Twenty Thousand Leagues Under the Sea, 1949, 1985), the submarine that Captain Nemo used during his adventurous journey was also named Nautilus. Andrew Campbell and James Ash developed a submarine called the Nautilus, powered by an electric motor powered by batteries. This boat was the first example of submarines that could move with the help of internal combustion engines while on the surface and electric motors underwater. ”

Remember the famous submarine Nautilus in Twenty Thousand Leagues Under the Sea, written by Jules Verne in 1870 and one of the bedside books for most people, especially children, until now?

uss nautilus 5

The dream that was founded in 1870 comes true 80 years later ...

The submarine belonging to the US Navy, whose name is inspired by Verne's novel, was launched on 17 January 1955. You will say that "E submarine was not that new at that time"; you are right. But Nautilus had a very important feature that distinguished it from other submarines in the world, and thanks to this feature, it would go down in world history. The ship was equipped with steam-powered propulsion turbines produced in a nuclear reactor and auxiliary diesel-electric engines. Nautilus could travel faster than 20 knots underwater. Separating from other ships not only with its speed and long underwater life, but also with its gigantic dimensions (98 m length, 3,530 tons weight), the submarine dived from Cape Barrow in Alaska between 1-5 August 1958 under the command of William R. Anderson. He made a historic expedition, managing to cross the thick ice cover of the Arctic from one end to the other under water, as far as the Greenland Sea. Nautilus, who ruled the seas for more than 20 years in a sense of submarine history, got his name written in these history books on February 4, 1957. It filled 60,000 nautical miles (ie 20,000 leagues) exactly 2 years after landing (17 June 1955).

This monster, which was laid down after years of service to the US navy, has been on display in Connecticut as an open-air museum since 1985.

Name: USS Nautilus

Operator: US Navy

Tender: August 2, 1951

Builder: General Dynamics

Sledding: June 4, 1952

Launching: January 21, 1954

Completion: April 22, 1955

Appointment: September 30, 1954

Decommissioning: March 3, 1980

A nuclear submarine is a submarine powered by a nuclear reactor. The performance advantages of nuclear submarines are noteworthy compared to conventional submarines (usually diesel, electric, etc.): nuclear power frees the submarine from the frequent need to come to the surface, as is required in conventional submarines as it is completely air-independent; The large amount of power generated by a nuclear reactor allows nuclear submarines to be used at high speeds for a long time; and only consumable goods such as food need to be stored at destinations. New generation nuclear submarines never need to be refilled during their 25-year lifespan. On the other hand, in conventional submarines, the limited power stored in electric batteries means that even the most advanced conventional submarine can be submerged for only a few days at low speed and only a few hours at top speed. Recent improvements in airless power delivery have slightly reduced this disadvantage. The high cost of nuclear technology means that few countries can have nuclear submarines.

uss nautilus 6

The main difference between conventional submarines and nuclear submarines is the power generation system. Nuclear submarines commission nuclear reactors for this job. One generates electricity to power the electric motors connected to the shaft, while the other relies on the heat of the reactor to generate the steam power that drives the steam turbines. Submarine reactors generally use highly enriched fuel (frequencies greater than 20%) to provide the ability to dissipate large amounts of energy from a small reactor.

The nuclear reactor also provides energy to other subsystems of the submarine, such as maintenance of air quality, fresh water production by distilling salty ocean water, and heating system. All nuclear marine reactors today work with diesel generators as a backup power system. These machines can provide electricity to an emergency advance mechanism as well as provide emergency electrical power for reactor breakdown heat reduction. Submarines can carry nuclear fuel for up to 30 years of operation. The only resource that limits time underwater is provisions for the crew and maintenance of the boat.

 

 

Yazar: Gamze CİVELEK

 

Bizleri desteklemek ve tüm güncel gelişmelerden haberdar olmak için bizi sosyal medyada takip ediniz...
sosyal medya facebooksosyal medya instagramsosyal medya linkedin


sosyal medya twitter
sosyal medya telegramsosyal yousosyal meyda bip

Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo