enerji cevremuhedisleri nisan

rielli 02 2021

LPG Sorumlu Müdürlük Eğitim Sertifikasının geçerlilik süresi var mı?

Soru - LPG Sorumlu Müdürlük Eğitim Sertifikasının geçerlilik süresi var mı?

Sertifika yenileme

MADDE 8 – (1) Sorumlu Müdür ve LPG Yetkili Teknik Personel Sertifikasının geçerlilik süresi beş yıldır.(Ek Cümle:RG-15/12/2016-29919)Süresi biten sertifikalar TMMOB’a bağlı meslek odaları tarafından aynı süre için yenilenir.  Bu beş yıl içinde toplam iki yıl süreyle fiilen görevlerini ifa etmeyenlerin yeniden eğitim alması zorunludur.

(2) LPG Yetkili İşletme Personeli Sertifikası süresiz olarak düzenlenir. Görevlerini iki yıl boyunca fiilen ifa etmeyenlerin yeniden eğitim alması zorunludur.

 

LPG Sorumlu Müdürlük hakkında detaylı bilgi için; http://www.lpgsorumlumudurluk.com adresini ziyaret ediniz.

Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo