bulut akademi 2021 1

taksim danismanlik

taksim danismanlik

ozbay osgb

Önceden Alınan Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgelerinin (ÇDYB) Geçerliliği Nedir?

Soru - Önceden Alınan Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgelerinin (ÇDYB) Geçerliliği Nedir?

Cevap; Geçerliliği hakkında;

♦ Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çevre danışmanlık belgesi almış firmalar, bu Yönetmelikte belirtilen şartları, bu Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde sağlamakla yükümlüdür. Bu süre içinde gerekli şartları sağlamayan çevre danışmanlık firmalarının belgeleri 6 (altı) ay süre ile askıya alınır. Askı süresi içinde şartlarını bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getiren çevre danışmanlık firmalarının belgeleri vize süresi bitimine kadar geçerlidir. Askı süresi içinde gerekli şartları sağlamayanların belgesi iptal edilir.

♦ Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çevre danışmanlık belgesi almış firmalar, bu Yönetmeliğin 8 inci ve 9 uncu maddelerinde belirtilen şartları sağlayana kadar bu Yönetmeliğin diğer hükümlerine tabidirler.

Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo