rielli kasim banner 1

solarex 400x85

taksim danismanlik

rewa banner

solar storage banner

nextgen banner

2018 YILINI KAPSAYAN 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARI TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR

csb-2018-idari-para-cezalari-2017haber2018 YILINI KAPSAYAN 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARI TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. 

Güncel Çevre Mevzuatına ulaşmak ve takip etmek için sitemizdeki Çevre Mevzuatı bölümüne bakabilirsiniz.

İlgili alana gitmek için tıklayınız; 

http://www.cevremuhendisligi.org/index.php/cevre-aktuel/cevre-mevzuati

  

 

 

 

 

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2018/1)

 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.

 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır.

 Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 11/11/2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484) uyarınca 2017 yılı için yeniden değerleme oranı %14,47 olarak tespit ve ilan edilmiştir.

 Bu duruma binaen, 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde yer alan para cezaları 1/1/2018 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

 27/12/2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2017/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

 Tebliğ olunur.

 

2872 sayılı Çevre Kanununun

Kanundaki ceza miktarı

1/1/2018-31/12/2018tarihleri arasında uygulanacak ceza (1)

20 nci maddesinin

(a) bendindeki ceza miktarları

     500 TL

  1.206 TL

  1.000 TL

  2.423 TL

(b) bendindeki ceza miktarı

24.000 TL

58.351 TL

48.000 TL

116.709 TL

(c) bendindeki ceza miktarları

  6.000 TL

14.578 TL

  2.000 TL

  4.854 TL

     300 TL

     721 TL

(d) bendindeki ceza miktarları

(b) bendi için iki kat:

 

48.000 TL

 116.709 TL

96.000 TL

233.427 TL

(c) bendi için iki kat:

 

12.000 TL

  29.173 TL

  4.000 TL

    9.719 TL

     600 TL

    1.450 TL

(d) bendinin ikinci cümlesindeki konutlarla ilgili olarak:

 

    600 TL

    1.450 TL

(e) bendindeki ceza miktarı

10.000 TL

 24.307 TL

(f) bendindeki ceza miktarı

60.000 TL

145.890 TL

(g) bendindeki ceza miktarı

 6.000 TL

  14.578 TL

(h) bendindeki ceza miktarları

    400 TL

       964 TL

 1.200 TL

    2.910 TL

 4.000 TL

    9.719 TL

12.000 TL

  29.173 TL

(ı) bendinin; 1 no’lu alt bendindeki ceza miktarları

Ton başına*:

 

40 TL

    97,20 TL

10 TL

    24,24 TL

100 KR

        232 KR

(ı) bendinin; 2 no’lu alt bendindeki ceza miktarları

Ton Başına*:

 

30 TL

     72,88 TL

  6 TL

     14,54 TL

100 KR

         232 KR

(ı) bendinin; 3 no’lu alt bendindeki ceza miktarları

Ton Başına*:

 

20 TL

      48,58 TL

  4 TL

        9,67 TL

100 KR

          232 KR

(ı) bendinin; 4 no’lu alt bendindeki ceza miktarları

Ton başına*:

 

10 TL

      24,24 TL

  2 TL

        4,78 TL

 40 KR

            90 KR

(ı) bendinin altıncı paragrafındaki ceza miktarları

24.000 TL

     58.351 TL

     600 TL

       1.450TL

(i) bendindeki ceza miktarı

  1.000 TL

       2.423 TL

(j) bendindeki ceza miktarları

 24.000 TL

      58.351 TL

      600 TL

        1.450 TL

(k) bendindeki ceza miktarları

 20.000 TL

  48.625 TL

100.000 TL

243.156 TL

(l) bendindeki ceza miktarları

       Dekar başına*:

 

        20 TL

    48,58 TL

       Metkreküp başına*:

 

      120 TL

  291,75 TL

(m) bendindeki ceza miktarları

    6.000 TL

  14.578 TL

    4.000 TL

    9.719 TL

(n) bendindeki ceza miktarları

  48.000 TL

  116.709 TL

    1.200 TL

    2.910 TL

(o) bendindeki ceza miktarı

  12.000 TL

  29.173 TL

(p) bendindeki ceza miktarı

  24.000 TL

  58.351 TL

(r) bendindeki ceza miktarları

  24.000 TL

  58.351 TL

  60.000 TL

145.890 TL

(s) bendindeki ceza miktarı

       100 TL

       232 TL

(t) bendindeki ceza miktarı

            2.000.000 TL

            4.863.267 TL

(u) bendindeki ceza miktarı

            2.000.000 TL

            4.863.267 TL

(v) bendindeki ceza miktarı

 

100.000 TL den

 

243.156 TL'den

1.000.000 TL’ye kadar

2.431.628 TL'ye kadar

(y) bendindeki ceza miktarı

 

 

100.000 TL den

 

 

243.156 TL'den

1.000.000 TL’ye kadar

2.431.628 TL'ye kadar

Geçici 4 üncü maddesinin 5 inci fıkrasındaki ceza miktarları

Belediyelerde;

Belediyelerde;

Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda:

Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda:

50.000 TL

121.572 TL

Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında olanlarda:

Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında olanlarda:

30.000 TL

72.942 TL

Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında olanlarda:

Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında olanlarda:

20.000 TL

48.625 TL

Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında olanlarda:

Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında olanlarda:

10.000 TL

24.307 TL

Organize Sanayi Bölgelerinde:

Organize Sanayi Bölgelerinde:

100.000 TL

243.156 TL

Bunların dışında kalan  endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste:

  Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste:

60.000 TL

145.890 TL

* = Bu bentlerdeki cezalar uygulanırken nihai ceza miktarı hesaplandıktan sonra küsurat kısmı dikkate alınmayacaktır.  

­­­­­­­­­­­­­­­­­_________

(1) 29/12/2017 tarihli ve 30285 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Düzeltme;  28/12/2017 tarihli ve 30284 sayılı Resmî Gazetede alındığışekliyle yayımlanan, 2872 SayılıÇevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2018/1)in ekler kısmının üçüncü sütununda yer alan 1/1/2017-31/12/2017 ibaresi 1/1/2018-31/12/2018    şeklinde,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 28/12/2017 tarihli ve 51148829-010.05-E.21007  sayılı yazısına istinaden düzeltilmiştir.

Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo