bulut akademi 2021 1

cevre kazanci eylul

‘Yeşil Dönüşüm’ Orta Vadeli Programda

yesil donusum orta vadeli programda
Yeni Orta Vadeli Program’da (OVP) “yeşil dönüşüme” yer verilerek, yeşil iktisada geçiş sürecine ait siyaset ve önlemler belirlendi.

2022-2024 periyodunu kapsayan OVP’nin onaylanmasına ait Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’nin yinelenmiş sayısında yayımlandı.

OVP’de iklim değişikliğinin tesirini tüm dünyada daha şiddetli bir biçimde göstermesinin, sürdürülebilirlik kavramı çerçevesinde yeşil iktisada geçiş sürecinin değerini artırdığının altı çizilerek, Avrupa Birliği (AB) tarafından 2019 yıl sonunda açıklanan Avrupa Yeşil Mutabakatı üzere yaklaşımlarla gelişmiş ülkelerin öncülüğünde global seviyede iktisat siyasetlerinde iklim değişikliğinin tartısının arttığına işaret edildi. Bu durumun, başta Türkiye’nin ana ihracat pazarı AB olmak üzere ülkelerin uygulayacağı yeni siyasetlere nazaran endüstride ve iktisat genelinde yeşil dönüşümün gerekliliğini beraberinde getirdiği vurgulanan OVP’de, program periyodunda global bedel zincirleriyle bütünleşme ve daha fazla memleketler arası yatırım çekme sürecinin, bu yeni anlayış çerçevesinde Yeşil Mutabakat Hareket Planı’nda yer alan maksat ve aksiyonlar de dikkate alınarak şekilleneceği belirtildi.

Buna nazaran, sanayi, ticaret, ulaştırma, etraf ve güç alanlarında yeşil dönüşüm ve döngüsel iktisada geçişi destekleyici yeni yaklaşımlar, dış finansman imkanları da dikkate alınarak dayanak, kredi teşvik düzenekleri çerçevesinde hayata geçirilecek. Başta geri dönüşüm teknolojileri olmak üzere verimlilik artıran ve sera gazı emisyon artışını sınırlamayı hedefleyen yatırımlar desteklenerek, memleketler arası ticaret alanında iklim değişikliği siyasetleriyle uyumlu ihracatın rekabet gücü artırılacak.

Yeşil dönüşüm için Ar-Ge çalışmaları desteklenecek

Yeşil dönüşümü hızlandırmak gayesiyle Ar-Ge çalışmaları desteklenerek yeşil üretim için gerekli teknolojiler geliştirilecek ve yaygınlaştırılacak.

Yeşil OSB ile yeşil sanayi bölgesi sertifikasyon sistemi tamamlanarak, etrafa hassas, sürdürülebilir sanayi ve döngüsel iktisat alanları oluşturulmasına sürat verilecek.

Finansal kesimin düzenleyici çerçevesi endüstrinin yeşil dönüşümünü kolaylaştıracak formda geliştirilecek.

Sıfır atık uygulamaları yaygınlaştırılacak

Etrafa hassas yatırımların finansmanı maksadıyla milletlerarası standartlarla uyumlu rehber hazırlanarak yeşil tahvil ve sukuk ihraçları teşvik edilecek.

Global iklim değişikliğinin olumsuz tesirlerini en aza indirmek hedefiyle güç ve üretim kaynaklarını verimli formda kullanan, etraf dostu üretime yönelik yatırımlar desteklenecek.

Sıfır atık uygulamaları hane halkını da kapsayacak formda yaygınlaştırılacak.

Üretimin kritik alanlarındaki muhtaçlığın dışında kalan atık ithalatının azaltılmasına yönelik önlemler alınacak.

 

Bizleri desteklemek ve tüm güncel gelişmelerden haberdar olmak için bizi sosyal medyada takip ediniz...
sosyal medya facebooksosyal medya instagramsosyal medya linkedin


sosyal medya twitter
sosyal medya telegramsosyal yousosyal meyda bip

Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo