artemis aritim 2020

1. Uluslararası Enerji Zirvesi 2019 (21-24 Kasım 2019 - Belek/ANTALYA)

ies2019 haber

Modern çağda kaynağı ne olursa olsun enerji her canlının temel ihtiyaçları arasındadır. Enerji, insanlık, barınma-ısınma, sanayileşme ve de modernizasyonun devamı için gerçek bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacı karşılamak üzere gıda kaynakları da dahil birçok sektör harekete geçirilmiştir. Buna bağlı olarak her enerji kaynağı da kendi teknolojisini üretmiştir ve durum insanlık için geri dönülmez bir hal almıştır.

Bu gelişmeler doğrultusunda nüfus artışının ve endüstrileşmenin getirdiği bazı sıkıntılar oluşmuştur. Enerji kaynakları ve enerji çeşitlendirilmeleri, insanlığı tehdit eden, sağlığı ve medeniyeti zora sokan uygulamalar olarak da görülmektedir. Bu nedenle de devletler kendi kaynaklarına göre politikalar üretme yoluna gitse de küresel temelde tartışmalar üst düzeylere çıkmış durumdadır. Son yıllarda sera gazlarının yükselmesine bağlı olarak ortaya çıkan küresel ısınma ve çevre problemlerinde artışlar olduğu bir gerçektir. Öte yandan fosil kaynaklı yakıtların tüketilir olması, enerjide yeni kaynak arayışlarına veya kaynak çeşitlendirmelerine gitmeye zorlamaktadır. Tartışmaların odak noktası da buradan çıkmaktadır.

Fosil kaynaklarını günah keçisi ilan edenler yanında, yeni-yenilenebilir kaynakların yeterliliği sanayileşmenin sürekli arttığı dönemde tartışma konusudur. Her iki ana kaynağın yeterliliği bir yana, ortaya çıkan sorunlarla, üretim ve tüketim çeşitlendirilmeleri ve kullanım teknikleri de sorgulanır olmuştur. Böylece temel enerji kaynaklarından fosil yakıtlar, nükleer ve kaynağı tarıma dayalı biyoyakıtlar günümüzün en çekişmeli konuları arasında yer almaktadır.

21-24 Kasım, 2019 tarihleri arasında Antalya’da enerji ile ilgili pek çok yerli ve yabancı firma yanı sıra dünya çapında ilim insanı, bürokratlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirecek olan kongre, Selçuk Üniversitesi ve Enerji Federasyonu ortaklığında düzenlenecektir.

“Kongrenin amacı, çeşitli enerji kaynaklarının ve enerji piyasalarının tüm boyutları ile değerlendirilmesi ve yanı sıra enerji verimliliği ile en son gelişmeler ile uygulamaların pek çok açıdan tartışılıp ele alınabileceği bir ortam oluşturmak ve sektörü çözüm ortaklığında bir araya getirmek olacaktır.”

Düzenleyeceğimiz bu kongrede her türlü enerji kaynağına, kaynak kullanımına, dönüşümde teknoloji kullanımı, tüketim tercihi ile yeni kaynakların tespitinde yeni modellemelere tartışma alanı veren bir kongre olması önceliğimizdir. Kongre dünyada ve Türkiye’de enerji ile ilgili çok çeşitli konuların tartışılacağı bir platform olacaktır.

 
Düzenleme Kurulu AdınaEnerji Federasyonu Adına
Prof. Dr. Fikret AKINERDEM Murat Nizamettin ÖZBAY
Başkan Başkan

bildiri ozeti ies2019

 

KONGRE DAVET DOSYASINI INDIR
KONGRE DAVET DOSYASINI İNDİR

NOT: CevreMuhendisligi.Org üyelerine özel olarak "3 Günlük Konaklamalı Kongre Katılımı - Çift Kişilik Odada Kişi Başı 320Euro yerine 270Euro olarak uygulanacaktır. Kayıt öncesinde This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. mail adresinden lütfen bilgi isteyiniz. (30 Kişi ile sınırlı olup, 30 Nisan'a kadar geçerlidir.)
KONGRE PROGRAMI
 • ATIK YÖNETİMİ, ATIKLARDAN ENERJİ ÜRETİMİ
 • BİYOYAKITLAR (BİYOGAZ, BİYODİZEL, BİYOETANOL) VE BİYOKÜTLE
 • BOR ENERJİSİ VE BOR UYGULAMALARI
 • ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TEKNOLOJİLERİ
 • ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ
 • DOĞAL GAZ VE YENİ UYGULAMALAR
 • EKSERJİ ANALİZİ VE MODELLEMESİ
 • ENERJİ SİSTEMLERİ, UYGULAMALARI VE OPTİMİZASYONU
 • ENERJİ UYGULAMALARI İÇİN YENİ MALZEMELER
 • ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TASARRUFU
 • ENERJİ POLİTİKALARI
 • ENERJİ PİYASASI DÜZENLEMELERİ
 • FOSİL YAKITLAR
 • HİDROJEN ÜRETİM VE KULLANIM TEKNOLOJİLERİ
 • HİDROELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİ
 • İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ-ENERJİ İLİŞKİSİ
 • JEOTERMAL ENERJİ VE UYGULAMALARI
 • KOJENERASYON VE BIGS
 • KÖMÜR VE YENİ YÖNELİMLER
 • NÜKLEER ENERJİ
 • SEKTÖREL ENERJİ YÖNETİMİ
 • SENTETİK YAKITLAR
 • SOĞUTMA VE ISI POMPASI SİSTEMLERİ
 • SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ENERJİ
 • TERMAL SİSTEMLER VE UYGULAMALARI
 • TEŞVİK MEKANİZMALARI VE MODELLER
 • YAKIT PİLLERİ, KAPASİTÖRLER, PİLLER
 • YANMA, PİROLİZ VE GAZLAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ
 • YENİ NESİL ENERJİ SİSTEMLERİ
 • YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ
 • YEŞİL ENERJİ TEKNOLOJİLERİ
 • YEŞİL ENERJİLİ ULAŞIM ARAÇLARI 

ies2019-contact-plane-icon Bize Ulaşın

 • +90 (506) 799 8285
 • +90 (552) 418 0008
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 
Pin It

Destekleyenler