bulut akademi 2021 1

taksim danismanlik

taksim danismanlik

ozbay osgb

20-Atık Kod Grubu

20 - Ayrı Toplanmış Fraksiyonlar Dahil Belediye Atıkları (Evsel Atıklar ve Benzer Ticari, Endüstriyel ve Kurumsal Atıklar)

20 01

Ayrı Toplanan Fraksiyonlar (15 01 Hariç)

 

20 01 01

Kâğıt ve karton

 

20 01 02

Cam

 

20 01 08

Biyolojik olarak bozunabilir mutfak ve kantin atıkları

 

20 01 10

Giysiler

 

20 01 11

Tekstil ürünleri

 

20 01 13*

Çözücüler

A

20 01 14*

Asitler

A

20 01 15*

Alkalinler

A

20 01 17*

Foto kimyasallar

A

20 01 19*

Pestisitler

A

20 01 21*

Flüoresan lambalar ve diğer cıva içeren atıklar

A

20 01 23*

Kloroflorokarbonlar içeren ıskartaya çıkartılmış ekipmanlar

A

20 01 25

Yenilebilir sıvı ve katı yağlar

 

20 01 26*

20 01 25 dışındaki sıvı ve katı yağlar

A

20 01 27*

Tehlikeli maddeler içeren boya, mürekkepler, yapıştırıcılar ve reçineler

M

20 01 28

20 01 27 dışındaki boya, mürekkepler, yapıştırıcılar ve reçineler

 

20 01 29*

Tehlikeli maddeler içeren deterjanlar

M

20 01 30

20 01 29 dışındaki deterjanlar

 

20 01 31*

Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar

A

20 01 32

20 01 31 dışındaki ilaçlar

 

20 01 33*

16 06 01, 16 06 02 veya 16 06 03’un altında geçen pil ve akümülatörler ve bu pilleri içeren sınıflandırılmamış karışık pil ve akümülatörler

A

20 01 34

20 01 33 dışındaki pil ve akümülatörler

 

20 01 35*

20 01 21 ve 20 01 23 dışındaki tehlikeli parçalar6 içeren ve ıskartaya çıkmış elektrikli ve elektronik ekipmanlar

M

20 01 36

20 01 21, 20 01 23 ve 20 01 35 dışındaki ıskarta elektrikli ve elektronik ekipmanlar

 

20 01 37*

Tehlikeli maddeler içeren ahşap

M

20 01 38

20 01 37 dışındaki ahşap

 

20 01 39

Plastikler

 

20 01 40

Metaller

 

20 01 41

Baca temizliğinden kaynaklanan atıklar

 

20 01 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış fraksiyonlar

 

20 02

Bahçe ve Park Atıkları (Mezarlık Atıkları Dahil)

 

20 02 01

Biyolojik olarak bozunabilir atıklar

 

20 02 02

Toprak ve taşlar

 

20 02 03

Biyolojik olarak bozunamayan diğer atıklar

 

20 03

Diğer Belediye Atıkları

 

20 03 01

Karışık belediye atıkları

 

20 03 02

Pazarlardan kaynaklanan atıklar

 

20 03 03

Sokak temizleme kalıntıları

 

20 03 04

Fosseptik çamurları

 

20 03 06

Kanalizasyon temizliğinden kaynaklanan atıklar

 

20 03 07

Hacimli atıklar

 

20 03 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış belediye atıkları

Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo