bulut akademi 2021 1

taksim danismanlik

taksim danismanlik

ozbay osgb

19-Atık Kod Grubu

19 - Atık Yönetim Tesislerinden, Tesis Dışı Atık Su Arıtma Tesislerinden ve İnsan Tüketimi ve Endüstriyel Kullanım İçin Su Hazırlama Tesislerinden Kaynaklanan Atıklar

19 01

Atık Yakma veya Piroliz’den Kaynaklanan Atıklar

 

19 01 02

Taban külünden ayrılan demir içerikli maddeler

 

19 01 05*

Gaz arıtımından kaynaklanan filtre kekleri

A

19 01 06*

Gaz arıtımından kaynaklanan sulu sıvı atıklar ile diğer sulu sıvı atıkları

A

19 01 07*

Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar

A

19 01 10*

Baca gazı arıtımından kaynaklanan kullanılmış aktif karbon

A

19 01 11*

Tehlikeli maddeler içeren taban külü ve cüruf

M

19 01 12

19 01 11 dışındaki taban külü ve cüruf

 

19 01 13*

Tehlikeli maddeler içeren uçucu kül

M

19 01 14

19 01 13 dışındaki uçucu kül

 

19 01 15*

Tehlikeli maddeler içeren kazan tozu

M

19 01 16

19 01 15 dışındaki kazan tozu

 

19 01 17*

Tehlikeli maddeler içeren piroliz atıkları

M

19 01 18

19 01 17 dışındaki piroliz atıkları

 

19 01 19

Akışkan yatak kumları

 

19 01 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

 

19 02

Atıkların Fiziki/Kimyasal Arıtımından Kaynaklanan Atıklar (Krom Giderme, Siyanür Giderme, Nötralizasyon Dahil)

 

19 02 03

Tehlikeli olmayan atıkların önceden karıştırılması ile oluşmuş atıklar

 

19 02 04*

En az bir tehlikeli atık ile önceden karıştırılması ile oluşmuş atıklar

A

19 02 05*

Fiziksel ve kimyasal işlemlerden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurları

M

19 02 06

19 02 05 dışındaki fiziksel ve kimyasal işlemlerden kaynaklanan çamurları

 

19 02 07*

Ayrışmadan oluşan yağ ve konsantrasyonlar

A

19 02 08*

Tehlikeli maddeler içeren sıvı yanabilir atıklar

M

19 02 09*

Tehlikeli maddeler içeren katı yanabilir atıklar

M

19 02 10

19 02 08 ve 19 02 09 dışında yanabilir atıklar

 

19 02 11*

Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar

M

19 02 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

 

19 03

Stabilize Edilmiş/Katılaştırılmış Atıklar4

 

19 03 04*

Tehlikeli olarak işaretlenmiş kısmen5 stabilize olmuş atıklar

A

19 03 05

19 03 04 dışındaki stabilize olmuş atıklar

 

19 03 06*

Tehlikeli olarak sınıflandırılmış, katılaştırılmış atıklar

A

19 03 07

19 03 06 dışındaki katılaştırılmış atıklar

 

19 04

Vitrifiye Edilmiş Atık ve Vitrifikasyon İşleminden Kaynaklanan Atıklar

 

19 04 01

Vitrifiye edilmiş atıklar

 

19 04 02*

Uçucu kül ve diğer baca gazı arıtma atıkları

A

19 04 03*

Vitrifiye olmamış katılar

A

19 04 04

Vitrifiye atık tavlanmasından çıkan sulu sıvı

 

19 05

Katı Atıkların Aerobik Arıtımından Kaynaklanan Atıklar

 

19 05 01

Belediye ve benzeri atıklarının kompostlanmamış fraksiyonları

 

19 05 02

Hayvansal ve bitkisel atıklarının kompostlanmamış fraksiyonları

 

19 05 03

Standart dışı kompost

 

19 05 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

 

19 06

Atığın Anaerobik Arıtımından Kaynaklanan Atıklar

 

19 06 03

Belediye atıklarının anaerobik arıtımından kaynaklanan sıvılar

 

19 06 04

Belediye atıklarının anaerobik arıtımından kaynaklanan posalar

 

19 06 05

Hayvansal ve bitkisel atıkların anaerobik arıtımından kaynaklanan sıvılar

 

19 06 06

Hayvansal ve bitkisel atıklarını anaerobik arıtımından kaynaklanan posalar

 

19 06 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

 

19 07

Düzenli Depolama Sahası Süzüntü Suları

 

19 07 02*

Tehlikeli maddeler içeren düzenli depolama sahası sızıntı suları

M

19 07 03

19 07 02 dışındaki düzenli depolama sahası sızıntı suları

 

19 08

Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Atık Su Arıtma Tesisi Atıkları

 

19 08 01

Elek üstü maddeler

 

19 08 02

Kum ayırma işleminden kaynaklanan atıkları

 

19 08 05

Kentsel atık suyun arıtılmasından kaynaklanan çamurlar

 

19 08 06*

Doymuş ya da kullanılmış iyon değiştirici reçineler

A

19 08 07*

İyon değiştiricilerinin rejenerasyonundan kaynaklanan solüsyonlar ve çamurlar

A

19 08 08*

Ağır metaller içeren membran sistemi atıkları

M

19 08 09

Yağ ve su ayrışmasından kaynaklanan sadece yenilebilir yağlar içeren yağ karışımları ve gres

 

19 08 10*

19 08 09 dışındaki yağ ve su ayrışmasından çıkan yağ karışımları ve gres

A

19 08 11*

Endüstriyel atık suyun biyolojik arıtılmasından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

M

19 08 12

19 08 11 dışındaki endüstriyel atık suyun biyolojik arıtılmasından kaynaklanan çamurlar

 

19 08 13*

Endüstriyel atık suyun diğer yöntemlerle arıtılmasından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

M

19 08 14

19 08 13 dışındaki endüstriyel atık suyun diğer yöntemlerle arıtılmasından kaynaklanan çamurlar

 

19 08 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

 

19 09

İnsan Tüketimi ve Endüstriyel Kullanım İçin Gereken Suyun Hazırlanmasından Kaynaklanan Atıklar

 

19 09 01

İlk filtreleme ve süzme işlemlerinden kaynaklanan katı atıklar

 

19 09 02

Su berraklaştırılmasından kaynaklanan çamurlar

 

19 09 03

Karbonat gidermeden kaynaklanan çamurlar

 

19 09 04

Kullanılmış aktif karbon

 

19 09 05

Doymuş ya da kullanılmış iyon değtirme reçinesi

 

19 09 06

İyon değiştiricilerinin rejenerasyonundan kaynaklanan solüsyonlar ve çamurlar

 

19 09 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

 

19 10

Metal İçeren Atıkların Parçalanmasından Kaynaklanan Atıklar

 

19 10 01

Demir ve çelik atıkları

 

19 10 02

Demir olmayan atıklar

 

19 10 03*

Tehlikeli maddeler içeren uçucu atık parçacıkları ve tozlar

M

19 10 04

19 10 03 dışındaki uçucu atık parçacıkları ve tozlar

 

19 10 05*

Tehlikeli maddeler içeren diğer kalıntılar ve tozlar

M

19 10 06

19 10 05 dışındaki diğer kalıntılar ve tozlar

 

19 11

Yağın Yeniden Üretiminden Kaynaklanan Atıklar

 

19 11 01*

Kullanılmış filtre killeri

A

19 11 02*

Asit katranları

A

19 11 03*

Sulu sıvı atıklar

A

19 11 04*

Yakıtların bazlarla temizlenmesinden kaynaklanan atıklar

A

19 11 05*

Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

M

19 11 06

19 11 05 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

 

19 11 07*

Baca gazı temizleme atıkları

A

19 11 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

 

19 12

Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Atıkların Mekanik Arıtımından (Örneğin Ayrıştırılması, Ezilmesi, Sıkıştırılması, Topak Haline Getirilmesi) Kaynaklanan Atıklar

 

19 12 01

Kağıt ve karton

 

19 12 02

Demir metali

 

19 12 03

Demir dışı metal

 

19 12 04

Plastik ve lastik

 

19 12 05

Cam

 

19 12 06*

Tehlikeli maddeler içeren ahşap

M

19 12 07

19 12 06 dışındaki ahşap

 

19 12 08

Tekstil malzemeleri

 

19 12 09

Mineraller (örneğin kum, taşlar)

 

19 12 10

Yanabilir atıklar (atıktan türetilmiş yakıt)

 

19 12 11*

Atıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar (karışık malzemeler dahil)

M

19 12 12

19 12 11 dışında atıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan diğer atıklar (karışık malzemeler dahil)

 

19 13

Toprak ve Yeraltı Suyu Islahından Kaynaklanan Atıklar

 

19 13 01*

Toprak ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklar

M

19 13 02

19 13 01 dışında toprak ıslahından kaynaklanan atıklar

 

19 13 03*

Toprak ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

M

19 13 04

19 13 03 dışındaki toprak ıslahından kaynaklanan çamurlar

 

19 13 05*

Yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

M

19 13 06

19 13 05 dışındaki yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan çamurlar

 

19 13 07*

Yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren sulu sıvı atıklar ve sulu konsantrasyonlar

M

19 13 08

19 13 07 dışındaki yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan sulu sıvı atıklar ve sulukonsantrasyonlar

 

Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo