bulut akademi 2021 1

cevre kazanci haziran 2021

ÇEVRE ETİKETİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  • cevremuhendisi
  • cevremuhendisi Kullanıcısının Avatarı Konu Yazarı
  • Uzakta
  • Yönetici
  • Yönetici
Çok
2 yıl 4 hafta önce #4238 Yazan: cevremuhendisi
ÇEVRE ETİKETİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR, cevremuhendisi tarafından oluşturuldu
ÇEVRE ETİKETİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 Başvuru Formu
 Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanan şirket kuruluş senedi veya ana sözleşmesi veya tüzüğü,
 Kurum/kuruluşları temsile yetkili kişi veya kişilerin noter onaylı imza sirküleri,
 Ürün veya hizmetin ticari açıdan tanıtılması(Ürünün hammadde bileşimi),
 Başvuru ücretinin Bakanlık döner sermaye işletmesi müdürlüğü hesabına yatırıldığına dair
dekont,
 Yayımlanan kriterler doğrultusunda, hazırlanacak olan her bir ürün için ilgili beyanlar, bilgi
formları ve test sonuçları bilgi ve belgeler,
 Kapasite Raporu.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Destekleyenler

Welcome in the demo