artemis banner nisan 2020

Yaylalara Kaçak Kat

yaylalar_sDoğu Karadeniz'de turizmde gelecek vaat eden yaylalarda kaçak yapılaşmanın önüne, bölge illeri valiliklerinin ortak mücadele çalışmaları ve güvenlik güçlerinin sıkı denetimine rağmen bir türlü geçilemiyor.
Kış ayları öncesi yaylaların boşaltılmasını fırsat bilenlerin çalışmalarını hızlandırdığı şu günlerde denetimler de yetersiz kalıyor. Kaçak yapılaşmayla maalesef yaylaların otantik yapısı da her geçen gün bozuluyor.

Gümüşhane Valisi Enver Salihoğlu, Gümüşhane'de Mera Komisyonu'ndan geçmiş 381 yaylanın ağırlıklı olarak merkez ilçe ile Torul ve Kürtün ilçelerinde bulunduğunu, bu yaylalar arasında Kadırga, Kazıkbeli, Güvende ve Erikbeli gibi yaylaların turizm açısından gelecek vaat ettiğini vurguladı.

Yaylaların usulüne, bilime, Mera Kanunu ve yönetmeliğe uygun kullanılması, otantik yapının bozulmaması için mücadele ettiklerini belirten Salihoğlu, şunları söyledi:

''Bunun için özel ekipler kurmamıza, alınan önlemlere rağmen yaylalarda kaçak yapılaşma devam ediyor. İlgililer de şüpheliler hakkında yasal işlemlerini sürdürüyor. Bu konuda birçok hukuki açmaz, çeşitli kanun değişikliklerinden kaynaklanan sorunlarımız var. Sorunların gözden geçirilmesi gerekiyor. Yaylalar, gelecek kuşaklara devredeceğimiz değerli varlıklarımızdır. Ancak yaylalarımızı bu gidişle gelecek kuşaklara sağlıklı şekilde bırakamayacağız gibi gözüküyor.''Bütün olumsuzluklara rağmen yörede çok iyi şekilde korunmuş yaylaların da bulunduğunu ifade eden Salihoğlu, bu yaylaları 'Yeşil Yaprak' ile ödüllendirdiklerini bildirdi.

''YAYLADA İHTİYACA UYGUN YAPILAŞMA TARZI GELİŞTİRİLMELİ''


Yaylaların otantik yapısının korunması için mücadelelerini sürdürüleceklerini vurgulayan Salihoğlu, şunları kaydetti:''Yaylalarda kaçak yapılaşmadan ziyade ihtiyaca uygun bir yapılaşma tarzı geliştirmek gerekiyor. Ancak, kanunumuzda bu oldukça sınırlı. Bilindiği gibi Doğu Karadeniz Master Planı hazırlandı. Plana çeşitli itirazlar var, bizim de itirazlarımız var. İtirazlarımızın büyük bir bölümü dikkate alındı ama o planın da revizyondan geçirilmesi gerekiyor. Umarım planda doğamızı tahrip etmeden yaylalarımızın, insanlığın, turizmin hizmetine sunulması mümkün olur. Ama esas olan sürdürülebilir bir yayla mirasının gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. Bunu Master Plan'nda yapacağımızı düşünüyorum. Önerilerimize uyulmasına rağmen planda eleştirilecek noktalar hala var. Sadece bizim değil, diğer illerin de itirazları öz konusu. Planın yeniden, son şeklinin tartışılmasının uygun olacağını düşünüyorum. Bu plan dahilinde yaylaların kullanılması gerekiyor. Plansız kullandığımız zaman hedefimiz şaşıyor. Yaylalarımızı hep birlikte otantik yapısıyla gelecek kuşaklara aktarmalıyız.''

''YAYLA YOLLARI FAZLA GENİŞ YAPILMAMALI''


Avrupa'da, gelişmiş ülkelerde yayla yollarının çok güzel yapıldığını, asfaltın çok geniş tutulmadığını dile getiren Salihoğlu, ''Avrupa'da yayla yolları uzaktan bakılınca görünmüyor bile. Bizde ise yayla yolları doğayı çok fazla tahrip ederek yapılıyor. Bundan vazgeçmemiz lazım. Bu yolları ulaşımı sağlayabileceği asgari genişlikte yapmamız gerekiyor. Yol vermeyi ceplerle sağlamamız lazım. Söktüğümüz taşın toprağın doğaya gelişigüzel dökülmemesi gerekiyor'' dedi.

Yüklenici firmaların yayla yollarında çıkan malzemeleri uygun yerlere taşımadığını, meyilli arazide yuvarlanan toprak ve taş kütlelerinin çirkin görüntüler oluşturduğunu belirten Salihoğlu,  ''Bu uygulamadan da vazgeçmemiz gerekiyor. Yaylalarımızdan ekonomik ve turistik anlamda bir gelecek bekliyorsak yaptığımız işlerin doğayla uyumlu olması gerekiyor'' diye konuştu.

Pin It

Destekleyenler