bulut akademi 2021 1

cevre kazanci eylul

Atıksu Arıtma Tesislerine Enerji Teşviki

aat_sÇevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, atıksu arıtma tesislerinin elektrik enerji giderlerinin yüzde 50'sine kadar nakit geri ödeme teşviki verecek. İlk ödemeler 2010 yılı elektrik enerjisi giderleri için yapılacak.
Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, atıksu arıtma tesislerinde kullanılan elektrik enerjisi giderlerinin bir kısmının geri ödenmesine ilişkin çalışma tamamlandı. Yeni düzenlemeyle alıcı ortamın su kalitesinin yükseltilmesi için, alıcı ortama deşarj eden atıksu altyapı tesisi yönetimlerinden, arıtma tesisini kuran, işleten ve ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülükleri yerine getirenlerin maliyetleri hafifletilecek ve tesislerin çalıştırılması teşvik edilecek.

Buna göre, atıksuların arıtılması amacıyla atıksu arıtma tesislerinde kullanılan ve ödemesi yapılan bir önceki yıla ait elektrik enerjisi giderinin, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek olan kısmı atıksu altyapı tesisi yönetimlerine geri ödenecek. Geri ödemenin üst sınırı yüzde 50 olacak. Oran gelen talebe ve bütçe imkanlarına göre kesinleştirilecek.

2010'un tamamı teşvik kapsamına girecek

Arıtma tesislerinde kullanılan elektrik enerjisinin belirlenen kısmı, vergiler ve kesintiler hariç bir önceki yıla ait atıksu arıtma tesislerinde kullanılan tüketim bedeli üzerinden geri ödenecek. Söz konusu teşvik tedbirlerinden faydalanmak isteyen kurum, kuruluş ve işletmelerin öncelikle Bakanlıktan ''Geri Ödeme Belgesi'' almaları ve her yıl Nisan ayının sonuna kadar İI Çevre ve Orman Müdürlüklerine başvuruda bulunmaları gerekecek. Haziran sonunda ülke genelinin talebi toplanırken, Temmuz ayında Bakanlar Kurulu Kararı çıkarılacak. Hemen ardından ödeme yapılacak. İlk uygulama 2010 yılının tamamını içerecek.
Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo