rielli kasim banner 1

solarex 400x85

solar storage banner

nextgen banner

Atık Beyanı Sürecinde Bazı Atık Ara Depolama Tesislerinin Seçilememesi Hususunda Duyuru (26.03.2024)

atik beyan sureci hakkinda
Bilindiği üzere, 23.12.2022 tarihli ve 32052 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliğ'inin 11. maddesinde ara depolama tesislerince

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına sunulması gereken mali teminat tutarı belirtilmiş, geçici 1. maddesinde ise Tebliğ'in yayım tarihinde faaliyette olan ara depolama tesislerinin mali teminatlarını Tebliğ'in yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına sunmaları gerektiği hükmü getirilmiştir. 

Bu itibarla, geçici 1. maddedeki yükümlülüklerini yerine getirmeyen tesislerin ara depolama lisans konuları, işletmeler adına düzenlenmiş Çevre İzin ve Lisans Belgelerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca re'sen çıkartılmıştır.

Fakat yapılan işlem sonrası yazılım kaynaklı olarak, bahse konu lisans konusu çıkartılan tesislere öncesinde atık gönderimi yapan firmaların atık beyanı yaparken gönderim yaptıkları tesisleri sistem üzerinden seçemedikleri tespit edilmiştir.

Bu kapsamda; Yazılım üzerinde gerekli düzenleme gerçekleştirilmiş olup söz konusu ara depolama tesislerine atık gönderimi yapan atık üreticilerinin Mart ayı sonuna kadar bildirimlerini tamamlamaları gerekmektedir. 

Kaynak: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Entegre Çevre Bilgi Sistemi

Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo