rielli kasim banner 1

solarex 400x85

solar storage banner

nextgen banner

Kalıcı Organik Kirleticilerle Kirlenmiş Sahaların Tespiti ve İyileştirilmesi Projesi kapsamında Hollanda’ya Çalışma Ziyareti Düzenlendi

kalici organik kirleticiler
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve 2019 yılında başlayan "Kalıcı Organik Kirleticilerle (KOK) Kirlenmiş Sahaların Tespiti ve İyileştirilmesi" projesi kapsamında 4-8 Mart 2024 tarihlerinde Hollanda’ya bir çalışma ziyareti düzenlendi.

Proje, “Kalıcı Organik Kirleticiler hakkında Yönetmelik” ve “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik” uygulama kapasitesinin iyileştirilmesi yoluyla, insan sağlığının ve çevrenin kalıcı organik kirleticiler ve zararlı kimyasalların olumsuz yan etkilerinden korunması ile çevresel koruma ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesini amaçlamaktadır.

4-8 Mart 2024 tarihlerinde düzenlenen çalışma ziyaretinin temel amacı ise Hollanda’da kirlenmiş alanların iyileştirilmesi üzerine çalışmalar yürüten şirketleri, kurumları ve belediyeleri ziyaret ederek, kurumlar arası deneyim paylaşımını artırmak ve en iyi uygulamalar hakkında bilgi edinmekti.

Söz konusu amaç doğrultusunda Avrupa Birliği’nin mevcut uygulamalarını yerinde görmek ve deneyimlemek için Hollanda’nın Rotterdam ve Amsterdam şehirlerinde gerçekleştirilen toplantılarda ziyaret edilen kurum yetkilileri kirlenmiş sahalar ve temizleme teknolojileri konusunda deneyimlerini Türkiye Cumhuriyeti heyeti ile paylaşırken, Bakanlığımız temsilcileri de ülkemizdeki mevcut durum hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Kimyasallar Yönetimi Daire Başkanı Sayın Nihat YAMAN proje hakkında bilgi vererek, KOK'larla ve diğer zararlı kimyasallarla kirlenmiş sahaların iyileştirilmesi konusunda en iyi uluslararası uygulama örneklerini ve farklı iyileştirme teknolojilerini yerinde görmenin ülkemizce konu hakkında ileride gerçekleştireceğimiz çalışmalar konusunda aydınlatıcı olacağını dile getirdi.

Söz konusu çalışma ziyareti kapsamında farklı teknikler kullanılarak iyileştirme çalışmalarının devam ettiği ve/veya tamamlandığı çeşitli kirlenmiş sahalar ziyaret edilmiş olup sonuç olarak iki ülkenin ilgili kurumları arasında tecrübe aktarımı ve bilgi alışverişi sağlanmıştır.

Gerçekleştirilen bu çalışma ziyareti ile AB’ye aday üye devlet statüsünde olan ülkemiz için zararlı kimyasalların çevreye duyarlı ulusal yönetimi ve bu kimyasallarla kirlenmiş sahaların iyileştirilmesine ilişkin olarak takip ettiğimiz AB Kimyasallar Mevzuatının ulusal düzeyde etkin uygulanmasına yönelik kapasite artırılmıştır.

Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo