rielli kasim banner 1

solarex 400x85

solar storage banner

nextgen banner

Birleşmiş Milletler Çevre Asamblesi 6. Toplantısı (UNEA-6) 26 Şubat – 01 Mart 2024 Tarihleri Arasında Gerçekleştirildi.

bm cevre asamblesi 6 nci toplantisi
26 Şubat – 01 Mart 2024 tarihleri arasında Kenya’nın Nairobi şehrinde “İklim Değişikliği, Biyoçeşitlilik Kaybı ve Kirlilikle Mücadele İçin Etkili, Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Çok Taraflı Eylemler” teması ile toplanmıştır.

Dünya Çevre Parlamentosu olarak bilinen UNEA-6 Toplantısına; 182 BM Üye Devletinden, 7.000'den fazla delege ve 170'ten fazla bakanın katılımıyla tamamlanmıştır. Toplantılara ayrıca sivil toplum, yerli halklar, uluslararası örgütler, bilim insanları ve özel sektörün geniş katılım sağlamıştır.

Toplantıya Ülkemiz adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sn. Fatma VARANK başkanlığında; Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü temsilcilerinden oluşan bir heyet tarafından katılım sağlanmıştır.

Ülkemiz Ulusal Bildirimi Bakan Yardımcımız Sn. Fatma VARANK tarafından yapılmıştır.

6. Çevre Asamblesi Üst Düzeyli Oturumları 29 Şubat 2024 ve 01 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. 29 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilen Üst Düzeyli Oturumun Ulusal Beyanlar Bölümünde Ülkemiz adına Sn. Fatma VARANK tarafından bir konuşma yapılmıştır.

Bakan Yardımcımız Sn. Fatma VARANK konuşmasında özellikle Sıfır Atık Hareketi, 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi ve Ülkemizde kurulacak olan Bölgesel Faaliyet Merkezi çalışmaları başta olmak üzere çevre konusunda yürütülen çalışmalara ait bilgiler paylaşmıştır.

Asamble kapsamında 15 Teknik ve 2 İdari olmak üzere 17 Karar alınmıştır.

Asamble kapsamında gerçekleştirilen Genel Kurul Oturumlarında “İnsanlığın Doğayla Etkileşim Biçimini Yeniden Tanımlamayı” amaçlayan 17 karar ve Bakanlar Deklarasyonu kabul edilmiştir.

Bakanlar Deklarasyonu ile uluslararası toplum iklim değişikliğini yavaşlatma, doğayı ve toprağı restore etme ve kirlilikten arındırılmış bir dünya yaratma konusundaki güçlü niyetini teyit etmiştir.

Bu kararlar kapsamında özellikle denizler ve hava yönetimi konularındaki kararlara aktif olarak katılım sağlamıştır.

Okyanuslar kararında Ülkemizin tarafı olmadığı Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesinin tek ve yegâne karar verici uluslararası belge olduğuna yönelik metne tarafımızca itiraz edilmiş ve belgeden çıkarılması ve metnin yeniden Ülkemizce kabul edilebilecek şekilde daha önce UNEA ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararlarında kullanılan dille yazılması sağlanmıştır.

Kum ve Toz Fırtınaları konulu İran tarafından hazırlanan karar tasarısı metninde, konunun hem sınır aşan hava kirliliği hem de sınır aşan suları (Fırat ve Dicle konusundaki hassasiyet) ilgilendirmesi nedeni ile Dışişleri Bakanlığı görüşleri çerçevesinde hareket edilmesi sağlanmıştır.

Ayrıca toplantılar sonucu kabul edilen “Bakanlar Deklarasyonu” belgesinde Ülkemizin öncü rol oynadığı sıfır atığa ilişkin bir ifade verilen görüşler ile yer alması sağlanmıştır. 

Toplantı kapsamında; “Deniz Biyoçeşitliliği Kaybı ve Kirlilikle Mücadele için Okyanus ve Denizler Yönetişiminin Güçlendirilmesi”, “Küresel Çevre Fon Yapısında Değişiklik Yapılması”, “Bölgesel Bakanlar Forumlarının ve UNEP Bölgesel Ofislerinin Rollerinin Artırılması”, “Çok Taraflı Çevre Anlaşmaları için Sinerji, İşbirliği ve Ortaklıkların Teşvik Edilmesi”,  “Küresel Çevre Sorunlarının Çözümü İçin Ulusal Eylemlerin Teşviki”, “Kum ve Toz Fırtınaları İle Mücadele”, “Sürdürülebilir Yaşam Tarzının Geliştirilmesi”, “Mineral ve Metallerin Çevresel Yönetimi”, “Küresel Hava Kalitesinin İyileştirilmesi İçin Bölgesel İşbirliğinin Teşvik Edilmesi”, “Çok Tehlikeli Pestisitler”, “Silahlı Çatışmalardan Etkilenen Bölgelerde Çevresel Yardım ve İyileştirme”, “İklim değişikliği, biyoçeşitlilik kaybı ve kirlilik bağlamında su politikalarının güçlendirilmesine yönelik etkili ve kapsayıcı çözümler”, “Çölleşme ve arazi bozulumu ile mücadele, bu alanların rehabilitasyonu, sürdürülebilirliğin teşviki ve kuraklık direncinin artırılması için uluslararası çabaların güçlendirilmesi”  konulu kararlar alınmıştır.

Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo