perfect solutions banner

solar storage banner

solar storage banner

nextgen banner

Eğitim Talepleri (Ön Başvuru) Duyurusu

egitim talepleri duyurusu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, 25 Aralık 2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği” kapsamında,

Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi verilen Çevre Laboratuvarlarına “Su ve Atık Sudan Numune Alma”, “Arıtma Çamuru, Toprak,  Katı Atık, Atık Yağ, Yakıt ve İzolasyon Sıvılarından Numune Alma”, “Emisyon – İmisyon Ölçümleri, Ölçüm ve Numune Alma”, “Emisyon-İmisyon Ölçümleri Raporlama Personeli” eğitimlerinin, talepler doğrultusunda Mayıs ayının 2. haftasında Antalya ilinde yüz yüze gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Söz konusu eğitimler talep doğrultusunda açılacak olup, eğitimlere katılacak personelin katılım sağlayacağı eğitime göre EK-1’de yer alan meslek gruplarından mezun olması gerekmektedir. EK-1’de yer alan meslek grupları dışında mezuniyeti olan personelin eğitime başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde, yapılan başvuru geçersiz sayılacak ve Bakanlık Döner Sermaye Birimine yatırılan eğitim ücretlerinde iade yapılmayacaktır.

Eğitim ön başvurusu yapılmadan önce duyuru metninde belirtilen hususların dikkate alınması ve “EK-2 Eğitim Ön Talep Formu”nun  doldurularak 23 Şubat 2024 tarihine kadar elektronik posta yolu ile Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. ve Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.  e-posta adreslerine gönderilmesi gerekmektedir. EK-2 Eğitim Ön Talep Formu excel formatında hazırlanmış olup e-posta adreslerine yine excel formatında gönderilmesi gerekmektedir.

Yapılan başvuruların yeterli sayıda olması halinde açılacak olan eğitimlerin programı, tarihi, yeri, başvuru yöntemi vb. hususlardaki açıklamalar, Genel Müdürlüğümüz Çevre Referans Laboratuvarına ait http://lab.csb.gov.tr/ web sitesinden ve Türkiye Çevre Vakfı’na ait https://tucev.csb.gov.tr/ web sitesinden duyurulacaktır.

Not:  Eğitim planının, ön başvuruda ki sayılara göre yapılacak olması nedeni ile laboratuvarların kendi planlamasını iyi yapması ve ön başvuruda belirttikleri personel sayısı ile asıl başvurudaki personel sayısının uyumlu olması önem arz etmektedir.

EK-1: Meslek Grupları

EK-2: Eğitim Ön Talep Formu

Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo