artemis banner nisan 2020

Su Kaynaklarımız, İnşaat Alanı

deretema_10WWF Türkiye: Ülkenin hemen hemen tüm akarsularında planlanan yüzlerce HES var. WWF Türkiye Genel Müdürü Tolga Baştak, Türkiye'de son 40 yıldaki sulak alanların
yarıdan fazlasının, sürdürülebilir olmayan politika ve su altyapı projeleri sonucunda kaybedildiğini söyledi.

Baştak, Doğu Karadeniz'den Çoruh'a, Küre'den Köyceğiz'e ve Erzurum-Aksu'ya kadar ülkenin neredeyse bütün akarsularında planlanan ve inşaat halinde olan yüzlerce HES bulunduğuna dikkati çekti.

HES'lerin, ''ekolojik etkileri incelenmeden hayata geçirilen yatırımlar'' olduğunu savunan Baştak, hidroelektrik enerji, yenilenebilir enerji kaynakları arasında olsa da, bütüncül ve havza bazında planlama yapılmadan ele alındığında geri dönüşü olmayan ekolojik ve sosyoekonomik kayıplara neden olmaktadır'' diye konuştu.

''KRİTERLERİ UYGULAMAK GEREKİR''
Dünya Barajlar Komisyonu'nun, su altyapı projelerinin karar alma süreçlerinde uygulanmak üzere 7 stratejik ilke geliştirdiğini hatırlatan WWF-Türkiye Genel Müdürü Baştak, tüm HES projelerinde bu ilkelerin göz önünde bulundurulması gerektiği uyarısında bulundu.

Tolga Baştak, bu ilkeleri de şöyle sıraladı:''Bunlar toplumsal kabul görme, alternatiflerin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi, mevcut barajların göz önüne alınması, nehirlerin ve sağladıkları geçim kaynaklarının sürdürülebilmesi, tanınmış hakların kabul edilmesi ve faydaların paylaşımı, kurallara uygunluğun sağlanmasıdır.''Türkiye'de son 40 yıldaki sulak alanların yarısından fazlasının sürdürülebilir olmayan politika ve su altyapı projeleri sonucunda kaybedildiğine dikkati çeken Baştak, ''Ülkemizin bugün ve yarın için enerji ihtiyacını karşılama zorunluluğunun bilincindeyiz. Ancak bu ihtiyaçları karşılarken belirli kriterleri uygulamak gerekir.''

Kaynak : NTV

Pin It

Destekleyenler