artemis banner nisan 2020

"SU"daki Ayak İzimiz...

sudakiayakizimiz_10Dünya üzerindeki tatlı su kaynakları azalıyor... Peki suyu nasıl tüketiyoruz? "Su" daki ayak izimiz ne?  Bir ürünün üretim zincirinde kullanılan toplam su miktarı, o ürünün "su ayak izi" dir.

Bu toplam miktar, sanal su içeriği olarak da adlandırılır.

Tatlı su kaynakları üzerindeki küresel baskı; et, süt ürünleri, şeker ve pamuk gibi yoğun su kullanımı gerektiren ürünlere yönelik talep yüzünden gitgide artmaktadır.

PAMUK BİR GÖMLEK İÇİN 2.900 LİTRE SU
Dünyada tarım ve hayvancılıkta kullanılan suyun yüzde 3,7’si pamuk üretimine gitmektedir.
Bu miktar, kişi başına günde 120 litre suyun tüketilmesine karşılık gelir.

BİR KİLOGRAM SIĞIR ETİ İÇİN 15.500 LİTRE SU
Dünyada tarım ve hayvancılıkta tüketilen suyun yüzde 23’ü et, süt, deri ve diğer canlı
hayvan ürünlerinde kullanılır. Bu miktar, kişi başına günde 1.150 litreden fazla su
tüketimine karşılık gelir.

BİR KİLO ŞEKER İÇİN 1.500 LİTRE SU
Bir insan günde ortalama 70 gram şeker kullanmaktadır. Bu miktar, 100 litre suya
karşılık gelir. şekerkamışı, dünyada tarımsal üretimde kullanılan suyun yüzde 3,4’ünden sorumludur.

WWF, Yaşayan Gezegen Raporu'ndan...

Pin It

Destekleyenler