bulut akademi 2021 1

taksim danismanlik

ozbay osgb

cevre kazanci agustos

taksim danismanlik

ozbay osgb

Yeni Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

yeni cevresel etki degerlendirmesi yonetmeligi
Ülkemizin Yeşil Kalkınma Hedefleri çerçevesinde yenilenen ÇED Yönetmeliği 29/07/2022 tarihli ve 31907 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye’de yatırımların çeşitlenmesi, iklim değişikliği ile mücadele ve sıfır atık çalışmaları, bilimsel ve teknik gelişmelerin takip edilmesi, zaman içerisinde karşılaşılan yargı kararları, diğer mevzuatlarda yapılan değişiklikler gibi sebeplerle ÇED Yönetmeliği’nin revize edilmesi gerekliliğinin ortaya çıkmasıyla birlikte Hacettepe Üniversitesi İşbirliği ile Bakanlığımız tarafından yürütülen "ÇED Yönetmeliği'nin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında akademisyenlerin, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının da yer aldığı çalışma grupları oluşturuldu.

Proje kapsamında; seminer, çalıştay, çalışma toplantıları ve farklı paydaşlarla yüz yüze görüşmelerin yanı sıra saha çalışmaları da gerçekleştirilerek, bugüne kadar yürürlüğe girmiş olan tüm ÇED yönetmelikleri ve yönetmelik revizyonları, izin-lisans ve denetim yönetmelikleri, AB ülkeleri ve diğer ülkelerdeki uygulamalar, yargı kararları da dikkate alınarak ‘ÇED Yönetmeliği Değerlendirme Raporu’ hazırlandı.  

Yürütülen çalışmalar sonucunda yeni bir anlayış ve katılımcı bir yaklaşım ile ÇED Yönetmeliği’nin idari kısımlarında ve ek listelerinde düzenlemelere gidildi.

Yürürlüğe giren yeni yönetmelikte;

  • Mevcut tanımlarda revizyonlar gerçekleştirilmiştir, uygulamaya esas yeni tanımlar eklenmiştir.
  • Halkın bilgilendirilmesinin etkinleştirilmesine yönelik düzenlemeler gerçekleştirilmiş, yürürlüğe alınan Paydaş Katılım Planı ile katılımcılıkta iletişim yollarının sayısı arttırılmıştır.
  • İdari kısımların daha etkin uygulanmasına yönelik düzenlemeler gerçekleştirilmiştir.
  • Faaliyetlerin/Projelerin çevreye olan etkileri göz önüne alınarak Ek-1 ve EK-2 Listelerinde düzenlemeler gerçekleştirilmiş, ÇED Raporu hazırlanması zorunlu olan faaliyetlerin sayısı arttırılmış, hatta bazı sektörlerin tamamı eşik değerine bakılmaksızın tümüyle Ek-1 Listesi’ne alınmıştır.
  • Ek-2 Listesi’nde yer alan faaliyetlerin/projelerin de çevresel etkilerinin daha kapsamlı ve detaylı incelenmesi için Ek-1 Listesi’nde yer alan faaliyetlerde/projelerde olduğu gibi kümülatif etki değerlendirme yapılması, çevresel ve sosyal eylem planı hazırlanması, sürdürülebilirlik ve çevre izleme planı hazırlanması zorunlu hâle getirilmiştir.
  • Sıfır Atık Planı, Sera Gazı Azaltımı Planı, İklim Değişikliğine Etkiler, Çevre İzleme Planı, Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı vb. birçok planın “Sürdürülebilirlik Planı” altında ÇED Raporları’nda yer alması zorunlu hâle getirilmiştir.

Güncel Çevre Mevzuatına Ulaşmak için tıklayınız.

Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo