artemis banner nisan 2020

ietox 2020

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Eğitimi - Online (27-28 Kasım & 3-4 Aralık 2020)

bmi egitim programi ekim 2020
İTÜ Enerji Enstitüsünün Katkılarıyla...

Enerji sektörünün hem dünya da hem de Türkiye de katlanarak büyümesi beklenmektedir. Ülkelerin büyüme ve refah düzeylerini belirleyecek sektör olarak görülmesi nedeniyle geleceğin popüler meslekleri arasın da birinci planda önem kazanmaktadır. 

Bu eğitim programıyla enerji sektöründe çalışmak isteyenlerin ve sektör çalışan teknik kadroların bilgi eksikliğinin giderilmesi, yeni düzenlemeler, teknolojiler ve güncel uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

Eğitim aşağıdaki konularda katılımcılara detaylı teknik bilgi ve yetkinlik kazandırmayı amaçlar;

 • Rüzgar Enerjisi
 • Hidroelektrik Enerjisi
 • Güneş Enerjisi
 • Jeotermal Enerjisi

Eğitim İçeriği

Modül 1 - Rüzgar Enerjisi

 • Temel Kavramlar, Rüzgar Enerjisi Sistemlerinin İşleyişi 
 • Dünya’da ve Türkiye’de Rüzgar Enerjisinin Durumu
 • Rüzgarın Oluşumu, Karakteristiği ve Temel Hesap Metotları
 • Bir Rüzgar Santralının Planlanması
 • Türkiye’de Kanuni Durum ve Destekler
 • Bir Rüzgar Türbininin Kurulum Aşamaları
 • Rüzgar Santralinin Kapasitesi & Enerji Üretimi

Modül 2 - Hidroelektrik Enerjisi

 • Terminoloji, Dünya’da ve Türkiye’de Hidroelektrik (HE) Enerji
 • HE Tesislerin Sınıflandırılmaları, Elemanları ve Çalışma Prensipleri
 • Hidroelektirik Enerji Üretiminin Temel Prensipleri
 • İletim Tesisleri ve İşleme Prensipleri
 • Serbest Yüzeyli İletim (İsale) , Çökeltme Havuzu, Yükleme Odası
 • Basınçlı Akımla İletim, Denge bacası, Cebri Boru
 • Türbin Tipleri ve Seçimi
 • HE Tesislerinin Fizibilite Anaizi Aşamaları

Modül 3 - Güneş Enerjisi

 • Güneş Işınımı, ölçümü ve enerji potansiyeli hesaplamaları
 • Güneş pilleri, tipleri, modüller, sıcaklık ve ışınım düzeltmeleri ve enerji üretim hesaplamaları
 • Fotovoltaik güç sistemleri, bileşenleri ve karakteristikleri
 • Fotovoltaik güç sistemlerinde bileşenlerin seçimi ve boyutlandırma
 • Şebekeye bağlı ve ayrık sistemlerin tasarımı ve tasarımda kritik konular
 • Örnek ön projelendirme ve fizibilite hesaplamaları

Modül 4 - Jeotermal Enerjisi

 • Terminoloji, Dünya’da ve Türkiye’de Jeotermal Enerji
 • Jeotermal Enerjinin Kullanım Alanları
 • Jeotermal Rezervuarların ve Akışkanların Türleri/Özellikleri
 • Jeoternal Rezervuarların Üretim ve Rezervuar Performansları, Modelleme
 • Jeotermal Sahaların İşletilmesinde Karşılaşılan Sorunlar
 • Jeotermal Sahaların Geliştirilm

Detaylı Bilgi için

Aysel Yapar | BMI Education Consultant

0 212 273 15 05 / 0 555 818 99 40

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tüm open platform eğitim programları, kuruma özel / kapalı sınıf olarak düzenlenebilmektedir. Kurumsal eğitim talepleriniz için lütfen ilgili eğitim danışmanıyla iletişime geçiniz veya linkteki formu doldurunuz. > Kurumsal Talep Et

 

Online / Canlı Sınıf eğitimine katılmak için bilgisayarınıza Zoom programını indirmelisiniz.

 

Pin It

Destekleyenler