solarex 400x85

bulut akademi 2021 1

bmi eylul egitim banner

rielli temmuz banner
perfect 400 x 85 mm Banner PG

iu 18 09 2023 banner

Aktif Çamur Prosesi

aktif camur prosesi makale
Aktif Çamur Prosesi Nedir?

Biyolojik arıtma, atıksuda bulunan ayrışabilen organik maddenin biyokimyasal süreçlerin sonunda, elektron verip yükseltgenerek yani oksitlenerek kararlı son ürün olan 2ve 2 ’ya dönüşmesidir. Bir biyolojik arıtma sistemi olan aktif çamur prosesi, kolloidal ve çözünmüş maddelerin mikroorganizmalar vasıtasıyla çökebilir biyolojik floklara dönüştürüldüğü prosestir. Kirleticilerin, mikroorganizmalar tarafından besin ve enerji kaynağı olarak kullanılmak suretiyle atıksudan uzaklaştırılmaları esasına dayanmaktadır. Ayrışabilen organik maddelerin bir kısmı biyokütleye, diğer kısmı ise enerjiye çevrilmektedir.

Arıtma Çamuru Neden Önemlidir?

Arıtma çamuru atıksu içerisinde bulunan ve koku veren maddeleri içerir ve çok büyük hacimler kaplar. Bunun nedeni sadece küçük bir kısmının katı madde olmasıdır. Arıtma çamurları uygun bir şekilde uzaklaştırılıp, zararsız hale getirilmezse, arıtma işlemi tamamlanmaz. Arıtma çamuru için gerekli üniteler, yatırım ve işletme maliyetleri açısından, tüm arıtma tesisinin yarısını oluşturur. Aktif çamur sistemleri, sürdürülebilir ve etkin bir çamur yönetim yaklaşımıdır.

aktif camur 1

Aktif Çamur Sistemleri Nasıl Çalışır?

Biyolojik arıtmada kullanılan en yaygın yöntem aktif çamur sistemleridir. Bu sistem organik kirliliğin, askıda tutulan mikroorganizmalar yardımıyla giderildiği bir arıtma metodudur. Proses havalandırma tankı, çöktürme tankı ve çamur geri devir sisteminden oluşur. Havalandırmadan önce yüzen ve kendiliğinden çöken maddelerin ön arıtma ile giderilmesi gerekir. Aktif çamur sistemleri karbonlu organik madde giderimi, nitrifikasyon, denitrifikasyon, aşırı biyolojik fosfor giderimi için uygun reaktör konfigürasyonları ile etkin olarak çalıstırılabilir.

Havalı prosesler oksijenli ortamda organik madde giderimi ve nitrifikasyon prosesleri için kullanılmaktadır. Nitrifikasyon prosesinde ototrof bakteriler tarafından amonyum azotu oksijenli ortamda nitrata kadar yükseltgenir. Nitrifikasyon prosesi için kullanılan sistemlerden biri askıda büyüyen sistemdir. Askıda çoğalan aktif çamur sistemleri organik madde giderimi ve nitrifikasyon prosesi, sistemin çamur yaşına bağlıdır. Organik madde giderimi yapan heterotrofik bakteriler, nitrifikasyonu sağlayan ototrofik bakterilere göre daha az hassastır. Bu nedenle normal şartlarda, nitrifikasyonun sağlandığı koşullarda organik madde giderimi de sağlanmaktadır.

aktif camur 2

 

  • Tam karışımlı veya piston akımlı reaktör olarak projelendirilebilen aktif çamur havuzlarında atıksu, ilk olarak havalandırma havuzundan geçer sonrasında son çöktürme havuzuna yönlendirilir.
  • Son çöktürme tanklarında yerçekimi etkisi ile arıtılmış su biyokütleden ayrılarak dezenfeksiyon, filtrasyon gibi sonraki arıtma ünitelerine iletilir veya deşarj edilir.

 

ÇAMUR KABARMASI VE KÖPÜRMESİ

Aktif çamur sistemi ile atıksu arıtımı yapan bir çevre mühendisinin karşılaştığı yaygın bir problemdir. Sonucunda su spreyleri ile parçalanmayan ve çoğu köpük önleyici maddeye direnen son derece stabil, viskoz köpük oluşur. Yaygın olarak aktif çamur köpürmesine neden olan ipliksi organizmalar Nocardia ve M. parvicella'dır. Bu organizmaların sebep olduğu köpük; kalıcı, koyu kahve renkli olup tazyiksiz suyla veya kimyasal köpük kesicilerle yok edilmesi olanaksızdır. Zaman zaman köpük seviyesi 180 santimetreye kadar ulaşabilir. Ayrıca soğuk hava şartlarında bu köpük katılaşarak temizlenmesini daha zor bir hale getirir.

aktif camur 3 

 

Çamur Köpürmesi Nedenleri ve Çözümleri

  • Gözlem: Havalandırma havuzunda parlak, koyu kahverengi, yağlı köpük oluşumu gözlemlendiyse, Sistemin F/M oranı (organik madde/bakteri kütlesi), yeterli miktarda çamurun uzaklaştırılmaması nedeniyle düşüktür.

Çözüm Önerisi: Günlük fazla çamur atımı %10’dan fazla olmamak kaydıyla arıtılmalıdır.

  • Gözlem: Çöktürme havuzunun üstünde, yağlı, koyu renkli köpük gözleniyorsa çamurda Nocardia türünde Flamentli organizma vardır.

Çözüm Önerisi: Girişte ve geri devir hattında yağ-gres bakılmalı, havalandırma ve çöktürme tankından bu köpük fiziksel olarak alınmalıdır.

  • Gözlem: Koyu kahverengi ya da siyah köpük ve çürük yumurta kokusu var ise havalandırma havuzunda çözünmüş oksijen konsantrasyonu azalmış ve septik şartlar oluşmuştur.

Çözüm Önerisi: Havalandırma sistemi kontrol edilmeli, arıza varsa giderilmelidir. Sistemden çamur uzaklaştırılmalı, eğer varsa paralel havalandırma sistemi devreye alınmalıdır.

  • Gözlem: Yavaş çöken fakat sıkışamayan çamur varlığı büyük F/M oranının sebep olduğu bir tür çökelme problemidir.

Çözüm Önerisi: Mümkünse çöktürme yardımcıları kullanılmalı, fazla çamur atılması durdurulmalıdır. Geri devir oranı azaltılmalıdır.

 

Yazar: Ecem GÜNEY

 

Tüm güncel gelişmelerden haberdar olmak için bizi sosyal medyada takip edin...
sosyal medya facebooksosyal medya instagramsosyal medya linkedin


sosyal medya twitter
sosyal medya telegramsosyal yousosyal meyda bip

Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo