bulut akademi 2021 1

taksim danismanlik

taksim danismanlik

ozbay osgb

TEHLİKELİ MADDE DEŞARJ/BAĞLANTI İZNİ

Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği gereğince atıksuyunda Çok Tehlikeli Maddeler “(Ek-1)” veya Daha Az Tehlikeli Maddeler “(Ek-2)” bulunan gerçek ve tüzel kişilerin, alıcı ortama veya kanalizasyona deşarjında; ilgili idareden izin alınması, alınan izinlerin hazırlanacak olan kirlilik azaltma programları ile özel programlara uyum sağlaması esastır.

Alıcı ortama tehlikeli maddelerin deşarjı için deşarj izin başvurusunda bulunan gerçek ve tüzel kişiler bu Yönetmeliğin “Ek–3” ünde bulunan tehlikeli madde deşarj izin başvuru formunu doldurmakla yükümlüdür.

Tehlikeli madde deşarj izin başvuru formuna kirlilik azaltma programları eklenir.

Alıcı ortama tehlikeli madde deşarj izin başvurusunda, dosyasının eksiksiz olarak hazırlanması ve alınan en az üç adet atık su numunesi analiz sonuçlarının aritmetik ortalamasının bu Yönetmelikte belirtilen standartları sağlaması durumunda müracaat tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde izin başvurusu sonuçlandırılır.

Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo