bulut akademi 2021 1

taksim danismanlik

taksim danismanlik

ozbay osgb

DEŞARJ ÖN İZİN İŞLEMİ (DEŞARJ ÖN İZNİ)

Deşarj Ön İzni, işletme faaliyete geçmeden önce alınır. Deşarj izninin (Deşarj İzin Belgesi) işletmenin faaliyete geçmesinden itibaren en geç bir yıl içerisinde alınması zorunludur.

16.12.2003 tarih ve 26318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında yeralan tesisler için Bakanlıkça yapılmış olan Atıksu Arıtma Tesis Proje Onayı ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre alınan Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumludur Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı, Deşarj Ön İzni yerine geçer.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumludur Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı’nın iptal edilmesi halinde Deşarj Ön İzni’de iptal edilmiş sayılır.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamı dışında kalan faaliyetlerde; Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yapılmış Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı, Deşarj Ön İzni yerine geçer.

Deşarj Ön İzni, 13.02.2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Türk Çevre Mevzuatı’na girmiştir.

Yönetmelikte yapılan değişiklikten önce Gayrı Sıhhi Müessese Ruhsatı, İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı vb. müracaatında istenilen belgelerden biri olan Deşarj İzin Belgesi’ni almak üzere İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’ne müracaat eden kuruluş ve işletmelerden, Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumludur Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı’nı almış veya Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı’nı yaptırmış olanlar, İl Çevre ve Orman Müdürlükleri’ne müracaat ederek Deşarj Ön İzni’ni alabilir ve söz konusu izni G.S.M. izni veya İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı’nda kullanabiliriler.

Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo