bulut akademi 2021 1

cevre kazanci eylul

E-İMZA (ELEKTRONİK İMZA)

Elektronik İmza Nasıl Alınır ?

Güvenli Elektronik İmza ancak Nitelikli Elektronik Sertifika ile sağlanabilir. Nitelikli Elektronik Sertifika almak için başvurulabilecek yerler olan Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları Telekomünikasyon Kurumu’nun internet sayfasından yayımnanacaktır.Kamu kurumunda çalışan ve elektronik imzaya sahip olan memurlar ve e-imzaları kurum içi ve kamu kurumları arasında işlemlerde kullanacaklardır. Sertifika Başbakanlık Genelgesi gereği TÜBİTAK UEKAE 'den temin edilebilir. Bunun için kamu kurumları personelleri için TÜBİTAK UEKAE 'ye kurumsal başvuru yaparak çalışanları için e-imza temin edebilirler.
Eğer kamu kurumu çalışanı değilseniz ya da kamu çalışanı olduğunuz halde vatandaş olarak kurum dışındaki işlemlerinizde elektronik imzayı kullanmak istiyorsanız, bu işi yapmaya yetkili özel şirketlerden, yani elektronik sertifika hizmet sağlayıcılardan, sertifikanızı ücret karşılığında almanız gerekmektedir. Telekomünikasyon Kurumu nitelikli elektronik sertifika vermeye yetkili olan kuruluşları internet sayfasında duyurmaktadır. Burada önemli olan husus, internet sayfamızda duyurulan hizmet sağlayıcılar dışındaki kuruluşlardan elektronik sertifika temin edilmemesidir.
e-Devlet Kapısının hizmete girmesi ile birlikte vatandaşların İnternet üzerinden e-devlet hizmetlerinden yararlanmalarında anahtar olacak şifrenin PTT tarafından vatandaşlara dağıtılacağını bildirilmiştir.

Elektronik İmzaya İlişkin Yasal Düzenlemeler:

• 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu (23 Ocak 2004 tarih ve 25355 sayılı Resmi Gazete)
• Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Yönetmeliği (26 Ağustos 2004 tarih ve 25565 sayılı Resmi Gazete)
• 2004/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi (6 Eylül 2004 tarih ve 25575 sayılı Resmi Gazete)
• 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (6 Ocak 2005 tarih ve 25692 sayılı Resmi Gazete)
• Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ (6 Ocak 2005 tarih ve 25692 sayılı Resmi Gazete)
• Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (27 Ocak 2005 tarih ve 25709 sayılı Resmi Gazete)
• Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı (27 Ocak 2005 tarih ve 25709 sayılı Resmi Gazete)

 

Elektronik İimza Altyapısı Nasıl Çalışır:

• Kullanıcı elektronik sertifika için elektronik sertifika hizmet sağlayıcısına başvurur.
• Sertifika hizmet sağlayıcısı kullanıcının kimliğini geçerli ve güvenilir belgelerle tasdik eder.
• Sertifika hizmet sağlayıcısı sertifikanın kaydını bir dizinde toplar.
• Kullanıcı kendi gizli anahtarıyla mesaj sahibinin kimlik doğrulaması, mesajın bütünlüğünü ve inkar edilemezliğini sağlayarak mesajı imzalar ve karşı tarafa gönderir.
• Karşı taraf mesajı alır. Elektronik imzasını kullanıcının açık anahtarıyla onaylar ve kullanıcının sertifikasının geçerliliğini ve durumunu kontrol etmek için veri kütüğünde sorgulama yapar. Veri kütüğü sertifikanın geçerli/iptal durum bilgilerini karşı tarafa iletir.

 

Elektronik İmza Oluşturma Araçları Nelerdir ?

İmza oluşturma araçları; elektronik imza oluşturmak üzere kullanılan yazılım veya donanımı ifade etmektedir.
5070 sayılı Kanun’da “güvenli” elektronik imza oluşturma araçlarına değinilmiş ve aşağıdaki özelliklerin sağlanması şartları aranmıştır:Ürettiği elektronik imza oluşturma verilerinin kendi aralarında bir eşi daha bulunmaması,
Üzerinde kayıtlı olan elektronik imza oluşturma verilerinin araç dışına hiç bir biçimde çıkarılamamasını ve gizliliğini sağlaması,
Üzerinde kayıtlı olan elektronik imza oluşturma verilerinin, üçüncü kişilerce elde edilememesi, kullanılamaması ve elektronik imzanın sahteciliğe karşı koruması,
İmzalanacak verinin imza sahibi dışında değiştirilememesi ve bu verinin imza sahibi tarafından imzanın oluşturulmasından önce görülebilmesi.

 

E-İmza (Elektronik İmza) Kullanım Alanları:

Kamu kurumlarıyla yapılan işlemlerde
Çevre izin ve lisansları (e-Çevre İzinleri) işlemlerinde
e-devlet uygulamalarında
Bireysel veya kurumsal bankacılık işlemlerinde
e-ticaret uygulamalarında
e-belediye uygulamalarında
Finansal işlemlerde
Sigortacılık işlemlerinde
Bankacılık sektöründe
Elektronik sözleşmelerde
Elektronik postalarda
Elektronik fatura
Elektronik muhasebe uygulamalarında
Güvenli bağlantı uygulamalarında
Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo