bulut akademi 2021 1

taksim danismanlik

cevre kazanci agustos

taksim danismanlik

İklim Değişikliği

iklim degisikligi makale
Nüfus yoğunluğunun giderek artmasına bağlı olarak hızla artış gösteren ihtiyaçların tam anlamıyla karşılanabilmesi, sanayileşmenin giderek artmasına neden olmuştur.

Bu artışın etkisiyle sera gazlarının atmosfere salınımlarının giderek artışı sonucu küresel ısınma belirtileri yavaş yavaş ortaya çıkmıştır ve günümüzde de bu etkiler artarak devam etmektedir.

Genel anlamda küresel ısınma; insanların faaliyetleri sonucunda oluşan sera gazlarının atmosferde birikmesiyle dünyadan yansıyan güneş ışınlarının, uzay boşluğuna verilmesi yerine tekrar dünyaya dönmesi sonucu yeryüzü sıcaklığının giderek artmasıdır. En önemli sera gazları karbon dioksit (CO2), kloroflorokarbonlar (CFC'ler), metan (CH4), azot oksitler (NOx), ve ozon (O3) olup bu gazlar toplam sera etkisinin % 97'sini teşkil ederler. Kalan % 3 ise su buharı (H20) ve diğer gazlardan ibarettir. Küresel ısınmanın sonuçları arasında buzulların erimesi ve denizlerin yükselmesi, hava sıcaklıklarının artması ve ekolojik dengenin sarsılması en önemli olanlarıdır.

Günümüzde dünyayı tehdit eden en önemli sorunların başında yer alan küresel ısınma ve iklim değişikliğinin zararlı etkilerini en önce yaşayacak ülkelerin başında bugün bile su kıtlığı ve kuraklık tehdidiyle ile karşı karşıya olan Türkiye gelmektedir. Bu nedenle Türkiye de, tüm gelişmiş dünya ülkelerinde uygulandığı gibi istikrarlı bir kalkınma adına çevresel problemleri kontrol etmek ve olumsuz çevresel etkileri en aza indirgemek için, yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili politikaları iyi saptamalı ve hedeflerini ortaya koymalıdır.

Metanın ömrünün CO2'e göre daha kısa olması nedeniyle, metandaki azalma CO2'teki azalmaya göre iklim değişikliğindeki etkisini daha çabuk gösterecektir. Bu nedenle metan emisyonunun azaltılmasında hedeflenen politikalar ve projeler önem kazanmaktadır.

Küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliğinin önlenebilmesi ise ancak, nihai amacı “Atmosferdeki sera gazı birikimlerini, insanın iklim sistemi üzerindeki tehlikeli etkilerini önleyecek bir düzeyde durdurmak” olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nden ve onun Kyoto Protokolü'nden kaynaklanan yükümlülüklerin etkin, gerçekçi ve adil bir biçimde yürütülmesi ile olası olacaktır.

 

Yazar: Cihan YEŞİL  / Çevre Yüksek Mühendisi - İnşaaat Teknikeri
Mavi Bayrak Yerel Sorumlusu

 

Bizleri desteklemek ve tüm güncel gelişmelerden haberdar olmak için bizi sosyal medyada takip ediniz...
sosyal medya facebooksosyal medya instagramsosyal medya linkedin


sosyal medya twitter
sosyal medya telegramsosyal yousosyal meyda bip

Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo