bulut akademi 2021 1

vatek banner

cevre kazanci agustos

ozbay osgb

Ülkemizdeki Atık Pil Yönetimi

ulkemizdeki atik pil yonetimi makale
2004 yılında Atık pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinin yayınlanması ile birlikte pil üretici/ithalatçısı firmalarına piyasaya sürdükleri pillerin belirli miktarı için toplama yükümlülüğü getirildi. 

Ülkemizin coğrafyasının geniş olması ve firmaların bu konuda bireysel hareket etmesinin zorluğu nedeniyle Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP), pil ithalatçılarının katılımıyla 26 Ağustos 2004 tarihinde kurulmuştur. TAP atık pillerin toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertarafına yönelik, Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği (APAK) çerçevesinde çalışmalar yapmakta olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülkemizde bu konuda yetkilendirilmiş tek kuruluştur.

APAK Yönetmeliğe göre, atık pil toplama, taşıma, geri dönüşüm ve bertaraf işlemlerini gerçekleştirmek için TAP’ın 3 ana amacı bulunmaktadır:

  • Verimli bir toplama sisteminin kurulması, Çalışması ve denetlenmesi.
  • Tüketicilere ve öğrencilere yönelik bilinçlendirme kampanyalarının yapılması.
  • Atık pillerin bertaraf / geri dönüşüm sürecinin yürütülmesi.

TAP’ın şu anda 736 üyesi bulunmaktadır. Türkiye’de pil üretimi olmadığı için üyelerimizin hepsi yurt dışından pil ithal eden firmalardan oluşmaktadır. Aynı zamanda üyelerimizin bir kısmı pille çalışan cihazları da ithal etmektedir.

TAP atık pil toplama çalışmalarını gerçekleştirirken belediyelerle işbirliği yapmak üzere protokoller imzalar ve belirlenen toplama noktalarına yerleştirilmek üzere toplama kutuları temin eder. Kurulduğu yıldan bu yana, TAP Türkiye genelinde toplam 650’yi aşkın Belediye ile protokol imzalamış ve atık pil toplama çalışması gerçekleştirmiştir. Ayrıca ilgili belediyelerle koordineli olarak, başta okullar olmak üzere, çeşitli kuruluşlar nezdinde eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları ve atık pil toplama yarışmaları düzenlemektedir.

Atık pillerin toplama miktarlarının arttırılması ve toplama işlemlerinin verimli bir şekilde sürdürülmesini sağlamak üzere TAP, Belediyelere ilaveten, Ulusal Zincir Marketler, Tekno Marketler, Bakanlıklar (Eğitim, Sanayi, Kültür ve Turizm, Sağlık, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme, Adalet, Gençlik ve Spor, Milli Savunma), Organize Sanayi Bölgeleri, Cezaevleri, Diyanet İşleri, Silahlı Kuvvetler, Emniyet Genel Müdürlüğü ve PTT’nin yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, dernekler, birlikler ile işbirliği içerisindedir.

Toplanan atık piller belediyeler tarafından kendi ilçelerinde bulunan toplama noktalarından alınarak geçici depolama alanında biriktirilir. Daha sonra İstanbul sınırları içerisinde bulunan belediyeler, gümrük noktaları ve üyelerimizden, TAP araçları ve personelleri atık pillerin alımını gerçekleştirir. İstanbul dışında ise anlaşmalı toplayıcılarımız ve anlaşmalı kargo firmaları aracılığıyla atık pillerin alımı gerçekleştirilir.

TAP 2019 yılında tüm Türkiye genelinde 730 ton atık pil toplamıştır.  Dünyada ve ülkemizde de devam eden Covid-19 salgını nedeniyle 2020 yılında 463Ton atık pil toplanabilmiştir. En önemli projelerimizden biri olan okul kampanyaları, tüm Türkiye genelinde her yıl Ekim-Nisan ayları arasında yapılmakta ve her yaştan öğrencinin atık pillerin diğer atıklardan ayrı toplanması konusunda bilinçlenmesi hedeflenmektedir. Bu kampanya protokolümüzün olduğu belediyeler, il veya ilçe milli eğitim müdürlükleri ile çevre ve şehircilik il müdürlüklerinin destekleriyle gerçekleştirilmektedir. Kampanya döneminde sorumlu öğretmenlere derneğimiz tarafından eğitim programları düzenlenmektedir. Kampanya sonucunda başarılı olan okullar ödüllendirilmektedir. Toplanan atık pillerin yaklaşık %50’si tüm il ve ilçelerde gerçekleştirilen okul kampanyası kapsamında okullardan gelmektedir. Buna ek olarak başta belediyeler olmak üzere Cezaevleri, ev hanımları, muhtarlıklar, gençlik merkezleri, camiler, mavi bayraklı oteller vb. çeşitli kurumlarla gerçekleştirdiğimiz projelerden de önemli oranlarda atık pil toplanmaktadır.

Belediyenize ulaşamadığınız durumda atık pil biriktirdiyseniz ve geri dönüşüm sürecinde dahil etmek istiyorsanız web sitemiz www.tap.org.tr de yer alan           “Atık Pil Biriktirdim” formunu doldurursanız alım konusunda sizleri yönlendiririz.

 

Yazar: Neslihan BOYACILAR
TÜÇEM Çevre Eğitimi ve Atık Yönetimi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
TAP (Taşınabilir Pil Üreticileri Ve İthalatçıları Derneği) Genel Sekreteri

 

Bizleri desteklemek ve tüm güncel gelişmelerden haberdar olmak için bizi sosyal medyada takip ediniz...
sosyal medya facebooksosyal medya instagramsosyal medya linkedin
sosyal medya twitter
sosyal medya telegramsosyal yousosyal meyda bip

Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo