bulut akademi 2021 1

sec danismanlik

ekim cevre kazanci

enerji hukuku 10 2021

Sürdürülebilirlik Raporlaması ve Doğal Sermaye

surdurulebilirlik raporlamasi ve dogal sermaye
Firmalar, doğal sermaye bağımlılıklarının ve / veya çevresel etkilerin önemli olduğunu biliyorlar. 

Bazı firmalar, çevresel gereklikleri yasal şartlar ile sınırlı tutsa da bu yönetim yaklaşımının geride kaldığı, duyarlılık esaslı yönetim modeli, ulusal şirketlere de yansımışa benziyor. Bu geçişte, ödül alıp, vermenin itibar yönetimi çerçevesinde ki cazibesini unutmayalım.

Doğal sermayenin çerçevesi, şimdiki veya gelecekteki refahı destekleyen mal veya hizmetleri sağlayan tüm yenilenebilir ve yenilenemez çevresel kaynaklar ve süreçler olarak tariflenir. Hava, su, toprak, mineraller- madenler, ormanlar ve biyolojik çeşitlilik ve ekosistemin sağlığı için önemli olup başta tüketiciler olmak üzere tüm taraflarça sorgulanmalıdır.

Doğal sermaye bağımlılıkları, kuruluşların hava, su, toprak, mineraller ve ormanlar, biyoçeşitlilik ve ekosistem sağlığı dahil olmak üzere geçmiş, şimdiki veya gelecekteki refahını destekleyen mal veya hizmetlerin sağlanması için dayandığı çevresel kaynaklar ve süreçler anlamına gelmektedir.

Kuruluşların çevresel etki kaynakları mevcut hali ya da potansiyel etkisi olarak ele alındığında genellikle çıktıları;

-Sera gazı emisyonları;

-Yenilenebilir / yenilenemez enerji üretimi, kullanımı ve tüketimi;

-Arazi kullanımı, arazi kullanım değişikliği ve ormancılık

-Havaya, toprağa ve suya olan etki ve sera gazı emisyonları dışındaki emisyonlar,

  • Yenilenebilir ve yenilenemez malzeme kaynağı kullanımı
  • Su kullanımı ve tüketimi; ve

-Atık ve dökülmeler olarak özetlenebilir.

Şirketlerin, yönetsel süreçlerinde, çevresel etkileri ile doğal sermaye bağımlılıkları ve doğal kaynak tükenmesi veya bozulmasındaki genel eğilimler arasındaki bağlantıyı göz önünde bulundurmaları önemlidir. Bu bağlamda, şirketler, doğal sermaye dengesinde ki dalgalanmaların, malzeme stokundan, kullanılabilirliğe ve malzemenin kalitesinde değişikliklerin neden olduğu muhtemel etkileri yönetebilecekleri bir modele ihtiyaç duymaktadırlar.

Ana akım yönetim modelleri bu ihtiyaça cevap verebilecek nitelikle olmayıp bir güncellemeye ihtiyaç olacağı kaçınılmazdır. Raporlamaya doğru giden yolda, önemli çevresel bilgileri belirlemek için her firmanın kendi koşullarını değerlendirmeleri ve bu anlamda risk ve fırsatlarını ele almaları önemlidir. Öte yandan sürdürüleblir yönetimin temelinde stratejik dönüşümün olduğunu da unurmamak lazım. Bir zaman sonrasında iş stratejilerinin sürdürülebilirlik stratejileri ile harmanlamak kaçınılmaz olmalıdır.

Sürdürülebilirlik raporlamaları şirketlerin politik taahhütlerinin verilerek, kısa orta ve uzun dönemli yaklaşımlarınında ki paylaşımları tüketiciler ve diğer paydaşlara yansıtması ve daha değer odaklı bir sonuça yönelimi gerekli kılıyor.

Çevresel riskler ve fırsatlar potansiyel olarak geniş kapsamlı olup, doğrudan veya dolaylı etkileriyle;

  • Mevcut ve / veya beklenen yasal gerekliliklerden kaynaklanan yasal riskler ve fırsatlar,

-Sera gazı ve sera gazı olmayan emisyon limitleri,

-Enerji verimliliği, su ve orman standartları,

-Çevresel kaynakların ve çevresel etki kaynaklarının vergilendirilmesi,

-Süreç ve ürün standartları,

-Sera gazı emisyonları ticaret programlarına katılım,

-Doğal sermaye bağımlılıklarında kaynak kalitesindeki veya kullanılabilirliğindeki değişiklikler,

-Hava modellerini değiştirme;

-Deniz seviyesi yükselmesi;

-Tür dağılımındaki değişimler;

-Su mevcudiyeti ve kalitesindeki değişiklikler;

-Sıcaklıkta değişim; ve

-Tarımsal verimde ve büyüme mevsimlerinde değişim.

•İtibar riskleri ve fırsatları; ve

•Dava riskleri ve fırsatları olarak özetlenebilir.

Çevresel risklerin ve fırsatların kaynaklarınında değerlendirilmesi önemlidir. Riskleri ve fırsatları belirken, kuruluşun doğal sermayeye erişimini güçlendirebilecek veya zayıflatabilecek lisansları, hakları, varlıkları ve ilişkileri belirlemek için envanterin, operasyonların ve tedarik zincirlerinin denetlenip denetlenmediğine bakmakta faydalıdır. 

İşte bu detaylarda çevresel sürdürülebilirliği süreçlerinizle ele alacak yapılanma, birbirini hatırlatan raporlamaların yerine geçerek doğal sermayanin süreçlerinizle entegrasyonunun bir sonuçu olarak raporlamaya geçişinizi kolaylaştıracaktır.

 

Yazar: Şafak ÖZSOY (TULİP Eğt. ve Dan. Kurucu & Genel Müdür)

 

Tüm güncel gelişmelerden haberdar olmak için bizi sosyal medyada takip edin...
sosyal medya facebooksosyal medya instagramsosyal medya linkedin


sosyal medya twitter
sosyal medya telegramsosyal yousosyal meyda bip

Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo