rielli kasim banner 1

solarex 400x85

taksim danismanlik

rewa banner

solar storage banner

nextgen banner

Ergene Nehrindeki Kirliliğin İncelenmesi

ergene nehrindeki kirliligin incelenmesi
Ergene nehri ve kolları Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Kırklareli illerinin sınırlarını kapsar.

Marmara ve ege denizleriyle de giriş yapmaktadır.

Ergene nehri etrafındaki sanayiler; deri, kozmetik, tekstil, plastik sektörlerinden oluşmaktadır. Bu yüzden çeşitli türden atıksular ortaya çıkar. Genelliklede organik içerikli atıksuklardır.

Ergene nehri yakınlarında gerek belediye arıtma tesisi, gerek ise sanayi içi arıtma tesisi bulunmaktadır. Atıksu arıtma tesislerinden en büyüğü “2. Kademe arıtma için yeterli olmakla birlikte atıksu arıtma kapasitesi 200000 m3/gün ’dür.

Ergene havzası'nın kirliliğinin tetikleyen tek şey atıksular değil. Trakya bölgesinde birçok yere izinsiz açılan kuyular, yeraltı suyunun kullanımının artmasıda etkilidir. Bu durumda ergene nehrini etkileyen bu nedenlerden kurtulmak için çözümler bulmalıyız. Ergene nehri çevresindeki endüstrileşme ile kaçak sanayi kuruluşlarının oluşturdukları atık suların yeterli deşarj edilememesi, yasal yükümlülüklerini yerine getirmeden nehre bırakmasıyla ergenenin kirlilik seviyesi kritik hale getirmiştir.

Ergene nehri için yapılan analizlerin çeşitli türler bakımından incelendiğinde tüm ölçümlerin IV sınıf yani çok kirlenmiş su niteliği taşıdığı anlaşılır. Bu analizlerde kullanılan parametreler; pH, alkalinite, KOİ, BOİ, AKM, Klorür, Azot/ fosfor, sıcaklık, yağ-gres miktarıdır. Yönetmeliklerde atık su arıtımı için kullanılan bazı standart değerler mevcuttur. Bu standartlarda yukarıdaki parametreler için belli değerler bulunmaktadır. Ergenedeki tarım alanlarında yapılan uygulamalar sonucundaki atık suların ergenenin yan kollarına bırakarak; kuraklaşmaya (tuzluluk oranının artmasına) sebep olmaktadır. Tuzluluk ise tohumların filizlenmesinde gecikme, bitki boyunun kısalması  veya gerilemesi, bitki gövdesinde halka sayısının azalmasına neden olur.

Ergene nehrinin kenarlarında yapılan tarım için ergene nehri sulama suyu olarak kullanılmaktadır. Üretimi yapılan bitkilerin bolca su isteyen türler olduğu bilinmektedir. Fakat kirliliği kritik seviyede olan ergene nehrini tarım için kullanıldığı zaman; kirliliğin toprağa geçmesi gözlenmektedir. Bu durumda toprakta kuraklaşma görülmektedir. Ayrıca toprakta yetişen ürünlerde ağır metal taşıma riski yüksektir.

Ergene nehri kirliliği ekonomik açıdan değerlendirecek olursak; çiftçilerin ektikleri tohumu kirlilik yüzünden büyüyemediği, tohumun verimsizleşmesi (kalitesinin düşmesi) gibi durumlardan ötürü için alınamamakta ve gelir sağlanamamaktadır. Ayrıca sulak yapıda olması nedeniyle pahalı olan araziler, kirlilik nedeniyle fiyatı düşmüş durumdadır.

Ergene nehri yüklenmiş olan kirliliğin oluşturduğu ve oluşturabileceği sorunları yukarıda inceledik. Peki ergene nehri için Sürdürülebilirlik kapsamında neler yapılabilir?

Ergene nehrindeki kirliliği etkileyen nedenlerden biri; kontamine olmuş atıklardır. Çeşitli sektördeki firmaların oluşturdukları atıkların tehlikesiz atıkların tehlikeli atıklarla kontamine olmuş halde bertaraf edilmesidir. Uygun ayrıştırma metodlarıyla önüne geçilebilir. Bir diğer nedenlerden biride yeterli deşarj sağlanmadan nehre bırakılan atık sulardır. Ergene nehri konumunda gerek kaçak sanayi gerek endüstrileşmede bulunan fabrikaların kendi oluşturdukları atık suların arıtımını yeterli şekilde sağlayamamaktadır. Bu durumun yüksek mercilerin denetimleri sıklaştırması, fabrikaların noktasal kaynaklı deşarjlarının incelenmesi ile önüne geçilebilir.

 

Yazar: Fatma SEVİM - SustainabiliThink Club- Sürdürülebilir Düşünce Topluluğu

 

Bizleri desteklemek ve tüm güncel gelişmelerden haberdar olmak için bizi sosyal medyada takip ediniz...
sosyal medya facebooksosyal medya instagramsosyal medya linkedin


sosyal medya twitter
sosyal medya telegramsosyal yousosyal meyda bip

Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo