bulut akademi 2021 1

taksim danismanlik

ozbay osgb

bulut akademi 2021 1

2012 ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI SEÇİMİ

Çok
11 yıl 2 hafta önce #905 Yazan: yas_donmez
2012 ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI SEÇİMİ, yas_donmez tarafından oluşturuldu
2012 SEÇİM DUYURU METNİ

Değerli Meslektaşlarımız;

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 11. Genel Kurul sürecine girerken,meslektaşlarımız, üyelerimiz, öğrenci arkadaşlarımız ve dostlarımız ile sürece ilişkin hassasiyetlerimizi yansıtan bir metni paylaşmayı gerekli gördük.

Aşağıda bu metin, imzacı listesi ile birlikte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

ÇMO Genel Kurul süreçlerine girerken..

Günümüzde emek sömürüsü, yoksulluk, eşitsizlik kadar, doğal varlıkların sömürüsü ve talanını da beraberinde getiren küreselleşme ve bu bağlamlı emperyalist paylaşım mücadelesi hızla sürmektedir. Coğrafyamız özelinde doğal kaynakların sınırsızca sömürülebilmesi için ülkeler işgal edilmekte, savaşlar çıkartılmakta ve hatta güvenlik gerekçesiyle çevre katliamları yapılmaktadır.
Geçtiğimiz bu tarihsel kesitte emek sömürüsü ile başat giden doğal kaynak sömürüsü, hak hukuk tanımaksızın sürmekte, egemen çevreler bunları “refah, enerji açığı, kalkınma, vb.” gibi kılıflar ile “gerekçelendirmeye” çalışmaktadır.
Doğal kaynak sömürüsü Akkuyu’da, Sinop’ta, Çanakkale’de, Yalova’da, Gerze’de, Giresun’da, Dersim’de, Kütahya’da, Dilovası’nda; nükleer enerji, HES’ler, su kullanım hakkı devir anlaşmaları, termik santraller, vd. olarak karşımıza çıkmakta; sadece biyoçeşitliliği ve doğal döngüleri bozmakla kalmayıp, halk sağlığını da tehdit etmektedir.
Plansızlığın, hukuk tanımazlığın, kitlelerin yaşam haklarına saldırının çevre sorunları bazında da hızla sürmekte olduğu ülkemizde, TMMOB ÇMO kurulduğu günden bu yana salt mesleki sorunlarla uğraşan bir meslek örgütü değil, aynı zamanda çevre sorunları başta olmak üzere içinde yaşadığımız toplumun her türlü sorununda emekten ve özgürlüklerden yana taraf olan bir demokratik kitle örgütü olmuştur.
Aliağa’dan Bergama’ya, Sinop’tan Akkuyu’ya, Hasankeyf’den Kütahya’ya bilimin, aklın ve emeğin değerlerini baskılara, soruşturmalara, davalara, vb. rağmen savunagelen Odamızın hem emek hem doğa sömürüsüne karşı onurlu duruşu meslektaşlarımız, üyelerimiz, öğrenci arkadaşlarımız, dostlarımız ve tüm duyarlı kamuoyunun malumudur.
Bu misyonun parçası olmaktan aldığımız haklı güç ile biz aşağıda imzası bulunanlar, birimlerle iletişim, Oda çalışanları ile ilişkiler, toplumsal ve mesleki sorunlara müdahale, şeffaflık, meslek alanımız ile ilgili kamu kurumları ile yürütülen ilişkilerin niteliği, vb. konulardaki hassasiyetimizin yanı sıra, Oda geleneğimizin hiçbir gerekçe ile “uslu” muhalefete, içi doldurulamayan siyasi söylemlere, ilkesiz “birlikteliklere”, dar grupçuluk anlayışlarına, dezenformasyona, salt mesleki kaygılara, kariyerizme, vb. indirgenemeyeceği yönündeki düşüncelerimizin altını çizmek istiyoruz.
Çevre mühendisliği diplomalarının satıldığı, meslektaşlarımızın piyasacı anlayışla mesleklerinden uzaklaştırıldığı, mesleğimizin içinin boşaltıldığı, kural tanımayan sermayenin çevre katliamının son hızla devam ettiği, Çevre Bakanlığı’nın ve bağlı teşkilatının oradan buraya savrulduğu bir dönemde duyarlı ÇMO üyelerinin üzerine çok ciddi sorumluluklar düştüğünü değerlendiriyoruz.
11. Olağan Genel Kurul süreci öncesinde bu kaygılarımızı tüm meslektaşlarımız, üyelerimiz, öğrenci arkadaşlarımız ve dostlarımız ile paylaşmayı, yukarıda özetlenen ve ortak paydamızı oluşturan hassasiyet ve sorumluluğumuzun bir gereği olarak görüyoruz.
Saygılarımızla,

Kemal Buluş, Diyarbakır
Mizgin Çoban, TMMOB ÇMO Diyarbakır İl Temsilcisi
Prof. Dr. Göksel N. Demirer, ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Ayça Erdem, TMMOB ÇMO Antalya İl Temsilcisi, Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Mehmet Gölge, TMMOB ÇMO Ankara Şube Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Kerem Güngör, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Dr. Bülent Halisdemir, TMMOB ÇMO Mersin İl Temsilcisi
M. Faruk İşgenç, TMMOB ÇMO Eski İzmir Şube Başkanı
Doç. Dr. Feza Karaer, Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Deniz Kıraç, TMMOB ÇMO Diyarbakır İl Temsilciği Yönetim Kurulu Üyesi
Semra Ocak, TMMOB ÇMO İstanbul Şube Başkanı
Sadık Okutucu, İzmir
Recep Seykan, TMMOB ÇMO Diyarbakır İl Temsilciği Yönetim Kurulu Üyesi
Murat Taşdemir, TMMOB ÇMO Eski Genel Başkanı
Eylem Tuncaelli, TMMOB ÇMO Eski İstanbul Şube Başkanı
Ertuğrul Ünlütürk, TMMOB ÇMO Eski Genel Başkanı
Prof. Dr. Beyza Üstün Yıldız, Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Ozan Devrim Yay, Anadolu Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Mustafa Yılmaz, TMMOB ÇMO Gaziantep İl Temsilcisi
Dr. Vedat Yılmaz, TMMOB ÇMO Antalya İl Temsilciği Yönetim Kurulu Üyesi,Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Şu kullanıcı(lar) teşekkür etti: Environment, cmmrv

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Destekleyenler

Welcome in the demo