bulut akademi 2021 1

taksim danismanlik

taksim danismanlik

ozbay osgb

Düzensiz depolama sahalarının rehabilitasyonu projelerinde yer alması gerekenler

Çok
5 yıl 3 hafta önce #4182 Yazan: cevremuhendisi
DÜZENSİZ DEPOLAMA ALANLARININ REHABİLİTASYONU

 Proje Raporu,
 Saha mevcut durumunun tespiti; siyah kotların (atık depolamadan önceki kot) belirlenmesi, depolanmış atık türlerinin tespiti, mevcut topoğrafik yapının haritalanması ve jeolojik, hidrolojik raporlar,
 Saha mülkiyet durumu,
 Şev tanzimi planlarının hazırlanması; şev stabilitesinin ve eğimlerin tanzimi, kenar eğimler ve üst yüzey eğimler uygun şekilde planlanmalıdır.
 Sedde teşkili konusu irdelenmeli, seddelerde drenaj kanalı teşkili açıklanmalı, geçirimsizliğin nasıl sağlanacağı belirtilmelidir.
 Sızıntı suyu kontrolü ayrıntılı olarak yapılmalıdır. Sızıntı suyu miktarı konusunda hesaplama yapılmalı, havuz hacimlerinin hesabı, havuz geçirimsizliğinin nasıl sağlanacağı, havuz hacimlerinin hesabı, havuz geçirimsizliğinin nasıl sağlanacağı, havuz boşaltma periyodu konuları açıklanmalıdır.
 Yüzey suyu kontrolü ayrıntılı olarak yapılmalıdır. Yüzey suyu toplanması için oluşturulacak drenaj kanalları pafta üzerinde gösterilmelidir. Kanalların boyutlandırılması ile ilgili bilgi verilmelidir.
 Üst örtü tabakasının nasıl teşkil edileceği açıklamalı, kesiti verilmelidir.
 Çevre suların kontrolü ayrıntılı olarak yapılmalıdır.
 Yer altı suyu kirliliğinin kontrolü ayrıntılı olarak yapılmalıdır.
 Biyogaz yönetimi: Proje sahasının gaz oluşumu ve miktarı konusunda hesaplama yapılmalı, gaz bacalarının yerleştirilmesi, kaç adet gaz bacası yapılacağı belirtilerek gaz kontrolü yapılmalıdır.
 Saha çevresi ve giriş kontrolü ayrıntılı olarak yapılmalıdır.
 Nihai kullanım ve kontroller; sahadaki sistemlerin (sızıntı suyu, biyogaz sistemi vb.) periyodik olarak kontrol edilerek bakımları yapılması gerekmektedir.

PROJE PAFTA LİSTESİ

 Mevcut Durum Planı
 Tabii Zemin Planı
 Genel Yerleşim Planı
 Nihai Atık Yüzey Planı
 En Kesitler
 Sızıntı Ve Yüzey Suyu Drenaj Planı
 Gaz Drenaj Planı
 Tip Kesit Ve Detaylar
 Tel Çit Detayı
 Şev ve Sedde Teşkili

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Destekleyenler

Welcome in the demo