rielli kasim banner 1

solarex 400x85

solar storage banner

nextgen banner

Tek Kullanımlık Plastikler ve Deniz Çöplerine İlişkin Yol Haritası Çalıştayı gerçekleştirildi

tek kullanimlik plastikler ve deniz copleri
Türkiye’nin döngüsel ekonomiye geçişinin teşvik edilmesi ve AB Döngüsel Ekonomi Modeli doğrultusunda Türkiye’nin döngüsel ekonomiye geçişte kurumsal ve teknik kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen

“Türkiye’nin Döngüsel Ekonomiye Geçiş Potansiyelinin Değerlendirilmesi için Teknik Destek Projesi” (DEEP Projesi) kapsamında, “Tek Kullanımlık Plastikler ve Deniz Çöplerine İlişkin Yol Haritası Çalıştayı" düzenlendi.

Kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılım sağladığı ve 6-8 Mart 2024 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen Çalıştay ile plastik atıkların çevremizdeki etkilerinin tespit edilmesi ve bu soruna karşı etkili stratejik çözüm önerileri ve eylemler geliştirilmesi hedeflendi.

Çalıştayın açılış konuşmaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Döngüsel Ekonomi ve Atık Yönetimi Dairesi Başkanı Sabriye Ayhan; Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Çevre, Sürdürülebilir Kalkınma ve İklim Değişikliği Sektör Yöneticisi Özge Gökçe Aktaş ve DEEP Projesi Takım Lideri Mihail Dimovski tarafından gerçekleştirildi.

Döngüsel Ekonomi ve Atık Yönetimi Dairesi Başkanı Sabriye Ayhan açılış konuşmasına, Tek Kullanımlık Plastikler ve Deniz Çöpü Yol Haritası çalışmasının projenin önemli çıktılarından biri olduğunun altını çizerek başladı. Üç günlük çalıştay ile AB Plastik Stratejisi, tek kullanımlık plastikler ve deniz çöpleri bağlamındaki bilgilerin tazelenerek, çalışma grubu oturumlarında katılımcı bir şekilde yol haritasına girdiler üretilmesinin hedeflendiğini belirtti. Küresel gündemde ön planda olan plastik kirliliği ile mücadele konusunda çevresel, sosyal ve ekonomik boyutları gözeterek ortak akıl ile çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Çalıştayın birinci gününün sabah oturumunda mikroplastiklere odaklanılarak “Tek Kullanımlık Plastikler ve Deniz Çöpü Ekseninde Uluslararası Çerçeve”, “AB Plastik Stratejisi”, “AB Tek Kullanımlık Plastikler ve Deniz Çöpü Mevzuatı ve Uygulamaları” ve “AB Kimyasal Mevzuatı REACH Kapsamında Ürünlere Kasıtlı Olarak Eklenen Mikroplastikleri Kısıtlayan Önlemler” konularına yönelik yerli ve yabancı uzmanlarca sunumlar yapıldı. Öğleden sonraki oturumda ise Mikroplastiklere İlişkin Eylem Geliştirme hususunda çalışma grubu faaliyetlerini gerçekleştirdi.

Çalıştayın ikinci günün sabah oturumunda tek kullanımlık plastiklere ilişkin “AB Tek Kullanımlık Plastikler Direktifi”, “AB Tek Kulanımlık Plastikler Direktifi Uygulama Kılavuzu”, “Tek Kullanımlık Plastikler AB Üye Ülke Uygulama Örnekleri”, “Barselona Sözleşmesi Kılavuzlarına uygun olarak tek kullanımlık plastik ürünlere yönelik tedbirler” ve “DEEP Projesi Kapsamındaki Tek Kullanımlık Plastikler Yaşam Döngüsü Analizi” konularında yerli ve yabancı uzmanlar tarafından sunumlar gerçekleştirildi. Öğleden sonraki oturumda ise Tek Kullanımlık Plastiklere İlişkin Eylem Geliştirme hususunda çalışma grubu faaliyetlerini gerçekleştirdi.

Çalıştayın üçüncü günün sabah oturumunda ise deniz çöplerine odaklanılarak “Deniz Çöplerine ilişkin Uluslararası Çerçeve”, “Türkiye’de Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme kapsamında yürütülen mikroplastik ve deniz çöpü izleme çalışmaları”, “Balıkçılık Malzemelerine Yönelik Tedbirler”, “Liman Kabul Tesisi İyi Uygulama Örneği” ve “İyi Uygulama: Mikroplastikler ve Deniz Çöplerinin Önlenmesi” konularında yine yerli ve yabancı uzmanlarca sunumlar yapıldı.  Öğleden sonraki oturumda ise Deniz Çöplerine İlişkin Eylem Geliştirme hususunda çalışma grubu faaliyetlerini gerçekleştirdi.

Çalıştayda kamu ve özel sektör temsilcilerinin yanı sıra STK ve akademisyenlerden oluşan 100 kişiden fazla katılımcı yer aldı.

Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo