kamu ihale danismanligi 2019

ies2019

su ve saglik kongresi 2019 banner

beton block 2019

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinin Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer almayan tesis/faaliyetlerin çevre görevlisi bulundurma veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti alma mecburiyeti var mıdır?

Soru - Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinin Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer almayan tesis/faaliyetlerin çevre görevlisi bulundurma veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti alma mecburiyeti var mıdır?

Cevap - Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinin Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer almayan tesis/faaliyetlerin çevre görevlisi bulundurma veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti alma mecburiyeti yoktur. Ancak bu faaliyetler 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmeliklere uygun hareket etmek zorundadırlar.

Destekleyenler