kamu ihale danismanligi 2019

ies2019

su ve saglik kongresi 2019 banner

acar atik yonetimi

Çevre Mühendisliği Bölümü Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

20. yüzyılda bölgesel bir problem olmaktan çıkıp küresel boyutlara ulaşan çevre kirliliği; fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısından dolayı bir çok disiplinin bir arada toplandığı yeni bir mühendislik biliminin ortaya çıkmasına neden olmuştur. İngiltere'de İnşaat Mühendisliği bünyesinde Halk Sağlığı Mühendisliği (Public Health Engineering) olarak ortaya çıkan bu mühendislik dalı, başlangıçta içme suyu temini, arıtılması ve iletilmesi, suyla bulaşan hastalıklar, atık su uzaklaştırılması ve arıtımı gibi konularla ilgilenirken daha sonra hava ve toprak gibi çevreyi oluşturan diğer unsurlar da bu mühendislik dalının ilgi alanına girmiştir. Amerika'da ise yine İnşaat Mühendisliği bünyesinde Sağlık Mühendisliği (Sanitary Engineering) adı altında çevre kirliliği ve çevre yönetimi ile ilgilenen bir mühendislik dalı olarak ortaya çıkmıştır.

Destekleyenler