Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi (ÇDYB) nin Vize Yaptırılması Nasıldır?

Soru - Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi (ÇDYB) nin Vize Yaptırılması Nasıldır?

Cevap - Vize Yaptırılma işlemi;

♦ Vize işlemleri için, mevcut belgenin geçerlik süresinin bitiminden en az bir ay önce başvuruda bulunulur.

♦ Çevre görevlileri tarafından yapılacak vize başvurularında 17 nci madde gereğince eğitim alındığına dair belgenin sunulması zorunludur.

♦ Çevre yönetim birimi ve çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılacak vize başvurularında Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile güncel büro tescil belgesi sunulur.

♦ Vize başvurularında, vize ücretinin Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırıldığına dair hesap belgesi eklenir.

♦ Süresi içinde vize başvurusu yapmayan kişi, kurum veya kuruluşların belge bedelleri %50 fazlasıyla alınır.

♦ Belge vize süresi dolanlar Yönetmeliğin 11 inci madde kapsamında yeniden başvuru yaparlar.

Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi (ÇDYB) nin Vize Edilmesi Nasıldır?

Forum'dan Son Mesajlar...

Lütfen Giriş Yapın

Sadece topluluk üyeleri forum konularına katılabilir. Kayıt olmalı ya da giriş yapmalısınız.