kamu ihale danismanligi 2019

ies2019

su ve saglik kongresi 2019 banner

beton block 2019

Torba Yasadaki ÇED Düzenlemesi ‘Doğa Katliamına Yol Açar’

ced 2017haberTorba yasada bulunan ÇED düzenlemesinde; vekiller tasarı yasalaşırsa ‘3 aylık’ süre uygulamasının şirketlerin lehine olduğunu söyledi.  

Maden Yasası’nda değişiklik yapılarak ÇED raporunun ve diğer izin başvurularının 3 ay içinde tamamlanmaması durumunda ‘olumlu karar verilmiş sayılacağı’na ilişkin düzenlemeyi eleştiren bazı vekiller, “Doğa katliamına yol açar” uyarısında bulundu. 

Tasarının 54. maddesi, Maden Yasası’nın 7. maddesinde değişiklik öngörüyor. Düzenleme şöyle: “ÇED işlemleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, diğer izinlere ilişkin işlemler de ilgili bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca çevresel etki değerlendirme süresince en geç 3 ay içinde bitirilir, aksi takdirde ÇED ve diğer izin başvuruları ile ilgili olumlu karar verilmiş sayılır ve genel müdürlük tarafından buna göre işlem yapılır.” Toplantıda söz alan bazı milletvekilleri, ÇED ile ilgili düzenlemenin suiistimallere açık olduğunu belirterek, “Kamu görevlileri, tehdit ya da rüşvet karşılığı izin başvurularını çok kolay bir şekilde 3 ay çekmecede tutup süre bittikten sonra ortaya çıkarabilir. 3 aylık süre sınırlaması izin isteyen şirketlerin lehine bir tablo oluşturur. Bu düzenleme aynen yasalaşırsa çok büyük doğa katliamlarına neden olur” görüşünü dile getirdi.

3 Ay Süre Veriliyor

Şimdi bütün madencilik faaliyetleri fiilen ÇED sürecinden muaf kalma riskiyle karşı karşıya. 3 ayda bütün işlemleri tamamlamayı, tamamlanmazsa da bilim dışı bir şekilde ÇED olumlu kararı verilmesi isteniyor. ÇED raporu olmadan ÇED olumlu kararı verilecek. Ayrıca maden arama faaliyetleri de çevresel etki değerlendirme süreci dışında bırakılıyor.”

Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED)

Çevreyi Koruyan Düzenleme

Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalar ile ÇED hazırlanıyor. Rapor, projenin çevre üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle uygulanmasında sakınca görüldüğü takdirde, yatırım gerçekleştirilemez. ÇED olumsuz kararı verilen projeler için, bu karara neden olan şartlarda değişiklik olması durumunda yeniden başvurulabilir.

Destekleyenler