kamu ihale danismanligi 2019

ies2019

su ve saglik kongresi 2019 banner

beton block 2019

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı Görüşe Açılmıştır

atikyaglaryonetmeliktaslak2017Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ile ilgili değişiklik yapılacaktır, hazırlanan taslak yönetmelikte yayımlanacak yönetmeliğin son hali bulunmaktadır. Sizler de taslak yönetmelikle ilgili görüşlerinizi bakanlığa bildirebilirsiniz.

Gerekçe; Atık yağlardan baz yağ üretimine ilişkin olarak katma değeri yüksek ürünlerin elde edilmesi, az atıklı, yüksek verimli tesislerin kurulması, toplama oranlarının arttırılması, güncel mevzuata uyum sağlanması ve uygulamada yaşanan sorunların giderilerek ülkemizde atık yağların yönetiminin daha etkin hale getirilmesi amacı ile “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı” Bakanlığımızca hazırlanmıştır.

Taslak Metin indirmek için tıklayınız.

Görüş Formunu indirmek için tıklayınız.

Söz konusu taslağa son görüş verilme tarihi 06 Eylül 2017’dir. Taslağa görüş vermek için taslak metin ile birlikte verilen görüş formatının kullanılması gerekmekte olup, görüşlerin This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine ve Resmi Yazı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmesi gerekmektedir.

Destekleyenler