kamu ihale danismanligi 2019

ies2019

su ve saglik kongresi 2019 banner

beton block 2019

Kuş Göç Yollarına "Rüzgar Elektrik Santrali"

kus goc yoluna res 2017haberŞirket, rüzgâr türbinlerini 14’ten 35’e çıkarmayı hedefliyor. Bölge sakinleri ‘habitat parçalanacak’ diyerek bakanlığa itiraz etti... 

Kırklareli’nin incisi Kıyıköy’deki Rüzgâr Enerji Santalı’nı (RES) yaklaşık iki katına çıkarmak için Çevre ve Şehircilik Bakalığı’na başvurdu. Ormanlık arazideki, 14 rüzgar türbinine ek olarak 21 yeni türbin yapılmak isteniyor. Bölge sakinleri, RES’in kuş göç yolu üzerinde olduğunu belirterek bakanlığa itiraz etti. Bakanlığa sunulan proje dosyasında da ‘RES’in yarasalara etki edebileceği’nin belirtilmesi dikkat çekti.

Arazi kaybı

olacak Kıyıköy Rüzgâr Enerji Santralı Kapasite Artışı Projesi’nin inşaat çalışmaları ve hazırlık dönemi 14 ay sürecek. Dosyaya göre, projenin finans kaynakları, 21 yeni türbin için yüzde 30 öz kaynak, yüzde 70 kredi kullanımı olarak belirlenmiş. Proje alanı, kuzeyde Istranca Dağları ve güneydeki Trakya Havzası’nın yer aldığı bölgede. Trakya Havzası, batıya doğru Yunanistan, güneybatıya doğru Saros Körfezi ve Ege Denizi boyunca uzanıyor. Proje sahası 16,32 hektar orman sayılan ve 3,06 hektar orman sayılmayan alan olmak üzere toplam 19,38 hektar büyüklüğünde bir alanı kaplıyor. Şantiye tesisi kurulduktan sonra türbin lokasyonlarına ulaşım yolları açılacak, mevcut olan yollar ise ‘iyileştirilecek.’ Ulaşım yolları için arazi kaybı söz konusu olacak. Dosyada özetle, “Proje flora üzerinde inşaat aşamasında türbinler ve türbinler arası ulaşım yolları için bir miktar arazi kaybı, dolayısıyla flora popülasyonunda kayba neden olacaktır” ifadesi yer alıyor. Projenin fauna üzerindeki etkileri ise şöyle sıralanmış: “Habitat kaybı ve işletme aşamasında türbin kaynaklı seslerden dolayı rahatsızlık."

EKO SİSTEM ÇÖKECEK

Bölge sakinleri bakanlığa başvurarak, “RES sahası, orman alanında büyük bir tahribata ve dolayısıyla habitat parçalanmasına neden olacaktır” dediler. İtiraz dilekçesinde şu değerlendirme yer aldı: “Projedeki RES’in, bizim topraklarımızda olsa da Istrancalar’da kurulması planlanıyor. Istrancalar, koruma altındadır. Bölge ana kuş göç yolu üzerindedir. Bulgaristan Istrancaları, Sakar ve Rodop dağlarında RES kurulmamaktadır.” RES’in kuşları ve yarasaları öldüreceği, 20 yıllık proje için binlerce yıllık ekosistemin çökeceği vurgulanan dilekçede, “Türkiye’deki yarasa türlerinin yüksek öncelikli korunma statüleri vardır” denildi.


Göç Eden Kuşlar paylaşan: thuinder

Destekleyenler