kamu ihale danismanligi 2019

ies2019

su ve saglik kongresi 2019 banner

beton block 2019

VII. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi

adanaisgkongresi2013Sağlık ve güvenlik, sosyal gelişmenin en temel öğelerindendir. Hiçbir şey insan hayatından daha değerli değildir. Sağlıklı ve güvenli ortamda çalışma hakkı en temel insan haklarından biridir. Çalışma yaşamında yer alan çalışanların sağlıklarının korunması, güvenliklerinin sağlanması için yapılan çalışmalara işçi sağlığı, iş güvenliği diyoruz. Ancak bugün Dünya ve Ülkemizde bu kavramın içeriğinin doldurulamadığını, görüyoruz.  

TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak; bir meslek örgütü olmanın sorumluluk ve bilinciyle; 2001 yılıdan beri düzenlediğimiz ve 7.sini Adana ve İstanbul Şubelerimiz sekretaryalığında ulusal çapta gerçekleştireceğimiz bu büyük buluşmada amacımız; emekten, halktan yana bir meslek örgütü olmanın bilinci ve sorumluluğuyla bu ekonomik ve toplumsal sorunu her boyutuyla bir kez daha tartıştırıp ortaya çıkan çözümleri kamuoyunun ve ilgili yetkililerin bilgisine sunmak görevini yerine getirmektir.

Detaylı bilgi için; 0530 640 91 75 - 0322 232 64 20

Katılım Formu için TIKLAYINIZ

KONGRE PROGRAMI

 

 

18 Nisan 2013 (A Salonu)

08.00 – 09.30

Kayıt

 

09.30 – 10.15

Açılış Konuşmaları

Hüseyin ATICI – MMO Adana Şube YK Başkanı

Ali Ekber ÇAKAR – MMO YK Başkanı

- Ümit EFENDİOĞLU-ILO Türkiye Temsilcisi

- Prof. Dr. Mustafa KİBAR- Çukurova Üniversitesi Rektörü

- H. Avni COŞ – Adana Valisi (Teşrifleri Halinde)

- Faruk ÇELİK – T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı (Teşrifleri Halinde)

 

10.15 – 10.30

Çay / Kahve Arası

 

10.30 – 12.30

 

Açılış Paneli;

 

6331 Sayılı İSG Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri İSG Sorunlarını Çözer mi?

Oturum Başkanı: Bedri TEKİN – Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi

Ali Ekber ÇAKAR - MMO

İsmail BULCA- TTB

Ali Rıza ERGUN – ÇSGB İşçi Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

Semiha DOSTLAR – ÇSGB İş Teftiş Grup Başkanlığı

Özgür YILMAZ - KESK

Özcan KARABULUT - TÜRKİŞ

Arzu ÇERKEZOĞLU – DİSK

Altan ÇETİNKAL-MESS

Sebahattin KORKMAZ-HAKİŞ

 

12.30 – 13.30

Yemek

 

13.30 – 14.30

 

Özel Oturum

6331 Sayılı Kanun Bilgilendirmesi

Oturum Başkanı: Hüseyin ATICI - MMO Adana Şube YK Başkanı

Mahmut TEBERİK-İş Güvenliği Uzmanı-B

 

14.30 – 14.45

Çay / Kahve Arası

 

14.45 – 15.45

 

Özel Oturum

Kamu’ da İSG Hizmetleri

Oturum Başkanı: Mustafa YAZICI - Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi

Prof.Dr.Nazmi BİLİR-Hacettepe Üniv.Tıp Fak.Halk Sağlığı ABD

 

15.45 – 16.00

Çay / Kahve Arası

 

16.00 – 17.00

Özel Oturum

İstihdam Statülerinin Değişiminin İSG' ye Etkileri

Oturum Başkanı:  Mustafa ERTÜRK - Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi

Arzu ÇERKEZOĞLU-DİSK Dev Sağlık İş Sendikası

 

18.30 – 20.30

Açılış Kokteyli

 
 

                                                           18 Nisan 2013 (B Salonu)

13.30 – 14.30

Sözlü Bildiriler

Oturum Başkanı: Cem BOĞA - Kongre Yürütme Kurulu Üyesi

- İSG Alanında Yazılım Programlarının Önemi, Yazılımla Yönetimin İlkeleri ve Öneriler - Serkan KÜÇÜK - İş Güvenliği Uzmanı-A

- Enerji İzolasyonu - Gülay YASAN - İş Güvenliği Uzmanı-A

- Elektrik Enerjisi Kaynaklı Adli Vaka İş Kazalarında Sebeplendirme Yaklaşımları ve İş Güvenliğinin Oluşturulması- Yard.Doç.Dr.Mehmet ZİLELİ - Mersin Üniv.Erdemli Uyg.Tek.Y.O.

 

14.30 – 14.45

Çay / Kahve Arası

 

14.45 – 16.00

Sözlü Bildiriler

Oturum Başkanı: Ali PERİ - Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi

- Organize Sanayi Bölgesinde 2012 Yılında Uygulanan Projelendirilmiş Teftiş Kapsamında Yapılan Teftişler ve Sonuçları – Emsal EĞER - ÇSGB İş Teftiş Adana Grup Başkanlığı

- Endüstride Toz Patlamaları - Harun ATILGAN - ÇSGB İş Teftiş Kurulu Adana Grup Başkanlığı

- İş Sağlığı ve Güvenliği Saha Performans Ölçümlerine Yeni Bir Yaklaşım Işığında Ekinciler Demir Çelik AŞ Uygulaması - Osman DİLİÇIKIK – İş Güvenliği Uzmanı-C

 

16.00 – 16.15

Çay / Kahve Arası

 

16.15 – 17.15

Sözlü Bildiriler

Oturum Başkanı: Erdal TAŞ - Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi

- Bir İnşaat Projesinde Uygulanan Geniş Kapsamlı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Eğitim Programı-Vaka Çalışması: “Kadıköy Kartal Metro Projesi” – Fırat Ş. EKER – İş Güvenliği Uzmanı A

- Şantiyelerde İşçi Sağlığı ve Güvenliğine Aykırı Olan Barınma Yerleriyle İlgili Kanıtlar ve Talepler - Recai GERÇE - İnşaat İşçileri Derneği

- Çalışan Odaklı Yönetim Uygulamaları (Trabzon OSB Örneği) - Yard.Doç.Dr. Aytaç AYDIN - KTÜ Orman Fak.Orman End.Müh. Böl.

 

18.30 – 20.30

Açılış Kokteyli

 
 

19 Nisan 2013 (A Salonu)

10.00 – 11.30 Özel Oturum

İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Hukuksal Uygulamaları

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Muhsin AKBABA - Kongre Danışmanlar Kurulu Üyesi

  -Yargıtay Kararları Çerçevesinde Meslek Hastalığı

     Prof. Dr. Nüvit GEREK-Anadolu Üniv.Hukuk Fak.

  - Yargıtay Kararları Çerçevesinde İş Kazası

    Doç. Dr. Zeki OKUR-ÇÜ Hukuk Fak.

  - İş Kazasında İşverenin Ceza Hukuku Bakımından Hukuki 

    Sorumluluğu-Yrd.Doç.Dr.Günal KURŞUN- ÇÜ Hukuk Fak.

 

11.30 – 11.45

Çay / Kahve Arası

 

11.45 – 12.30

 

Özel Oturum

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve Uygulamadaki Sorunlar

Oturum Başkanı: Ahmet Turan DÖRTDEMİR - Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi

Mustafa YAZICI-MMO

 

12.30 – 14.00

Yemek

 

14.00 – 15.30

Meslek Hastalıklarının Kontrolünde Bir Uygulama Örneği:

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Ferdi TANIR - Kongre Yürütme Kurulu Üyesi

  -Özel Sektörden Bildirilen İlk Olguların "Bilimsel Öykü"sü

    Doç.Dr. Ferruh N. AYOĞLU - Z.Karaelmas Üniv.Tıp Fak.

  -Olguların Tespitini Yapan İşyeri Hekiminin Öyküsü

     Dr. Atınç KAYINOVA-İşyeri Hekimi

  -Meslek Hastalığı Tanısı Koyulduktan Sonra Yaşanan Sorunlar

    ve Sorumluluklar- Doç. Dr. Zeki OKUR-ÇÜ Hukuk Fak.

 

15.30 – 15.45

Çay / Kahve Arası

 

15.45 – 16.45

Özel Oturum

Oturum Başkanı: Yıldız ÜNER - Kongre Yürütme Kurulu Üyesi

Güncel İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları

İş Kazalarının Araştırılmasında Hata Üçgeni Analizi

S.Turgay BİNYILDIRIM-İş Güvenliği Mühendisi

Dr. Özkan Kaan KARADAĞ-İstanbul Meslek Hastalıkları Hast.

 

16.45 – 17.00

Çay / Kahve Arası

 

17.00 – 18.00

Özel Oturum

İSG: Şehir Efsaneleri ve Tabular

Oturum Başkanı: Mahmut TEBERİK - Kongre Yürütme Kurulu Üyesi

Yard.Doç.Dr.Ertuğrul GÖDELEK-Mersin Üniv.Psikoloji Böl.

 
 

19 Nisan 2013 (B Salonu)

10.00 – 11.00 Sözlü Bildiriler

Oturum Başkanı: Ali ÖZDEMİR - Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi

- İSDEMİR’ in Ramak Kaldı Olaylarına Proaktif Yaklaşımı - Ulus Kürşat ŞERİFOĞLU – İş Güvenliği Mühendisi

- İSDEMİR Acil Durum Yönetim Sistemi Eğitimleri Tasarımı, Uygulaması ve Sonuçları - Kerem İPEK – Eğitim Uzmanı-C

- İş Kazalarının Değerlendirmesi – Emre SEVİNDİK – İş Güvenliği Baş Mühendisi

 

11.00 – 11.15

Çay / Kahve Arası

 

11.15 – 12.30

Sözlü Bildiriler

 

Oturum Başkanı: Osman ÖZTÜRK - Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi

- İşçi Katılımı Açısından 6331 Sayılı Kanun’da İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Organizasyonu - Yrd.Doç.Dr.Zeynep ŞİŞLİ - İzmir Ekonomi Üniv. Hukuk Fak.

- İş Sağlığı ve Güvenliğinde AB Politikaları - Kemal ÜÇÜNCÜ - İSG Bilim Uzmanı

- Küçük Ölçekli İşletmelerde İş Güvenliği Kültürü Oluşturulmasında İSG Profesyonellerinin Rolü - Cuma BAZ – İş Güvenliği Uzmanı-C

 

12.30 – 14.00

Yemek

 

14.00 – 15.00

Sözlü Bildiriler

Oturum Başkanı: Hasan Emir KAVİ - Kongre Yürütme Kurulu Üyesi

- Evsel Katı Atık Toplama Sürecindeki İş Kazaları – Pınar ADALI -Kocaeli Üniv.

- Havacılık Sektöründe Kapalı Alanların Gözetimi - Metin ACAR – İş Güvenliği Uzmanı A

- Türkiye’ de Çukurova Bölgesi’ ndeki “Zeytin Yağı Mahsereleri” ndeki İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Yönetimi - Yard.Doç.Dr.Ertuğrul GÖDELEK – Mersin Üniversitesi Psikoloji Böl.

 

15.00 – 15.15

Çay / Kahve Arası

 

15.15 – 16.15

Sözlü Bildiriler

Oturum Başkanı: Sabri SAMANGÜL - Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi

- Risk Değerlendirme - Doç.Dr. Özen KILIÇ - Ç.Ü. Müh.Mim.Fak. Maden Müh.Böl.

- Risk Analiz ve Değerlendirilmesi - Osman DİLİÇIKIK -  İş Güvenliği Uzmanı-C

- Metal Sektöründeki İş Kazalarının Değerlendirilmesi - Ayhan YÜKSEL - ÇSGB İş Teftiş Ankara Grup Başkanlığı

 

16.15 – 16.30

Çay / Kahve Arası

 

16.30 – 18.00

Sözlü Bildiriler

Oturum Başkanı: Yüksel YAŞARTEKİN - Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi

- Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi Uygulamaları,  Sisteme Entegrasyonu ve Kaza Sayılarına Etkileri - Dr.A. Selçuk ATALAY – İşyeri Hekimi

- İşbaşı İSG Konuşmalarının Bir Saha Uygulaması – Murat Can OCAKTAN-İş Güvenliği Uzmanı-B

- Tehlikeli Kimyasallarla Çalışmalarda İşçi Sağlığı ve Güvenliği - Hülya KAYANDAN – Kimyager

 
       
 

20 NİSAN 2011 (A Salonu)

10.00 – 11.00

Özel Oturum

Acil Durum, Kriz ve İş Sürekliliği Yöntemi İle İSG İlişkisi

Oturum Başkanı: M. Selçuk GÖNDERMEZ - Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi

Serkan KÜÇÜK-Önlem Dergisi

 

11.00 – 11.15

Çay / Kahve Arası

 

11.15 – 12.45

Özel Oturum

İşyeri Hekimlerinin Çalışma Koşulları, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Oturum Başkanı: M.Can EREN - Kongre Yürütme Kurulu Üyesi

Celal EMİROĞLU-TTB

İstemi ORAL-İşyeri Hekimleri Derneği

Ebru ATICI SEVİNDİK-Avukat

 

12.45 – 13.45

Yemek

 

13.45 – 14.45

İSG Hizmetlerinin Piyasalaştırılması

Oturum Başkanı: Zafer GÜZEY - Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi

Nurten ÇAĞLAR YAKIŞ- TMMOB

 

14.45 – 15.00

Çay / Kahve Arası

 

15.00 – 16.30

Özel Oturum

İş Güvenliği Uzmanlarının Çalışma Koşulları, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Oturum Başkanı: M.Uğur YILMAZ

Sabahattin ÖZTAŞ-İş Güvenliği Uzmanı-A

Yasemin TANIR-Avukat

Onur Utku ŞENYUVA-İş Güvenliği Müh.

 

16.30 – 16.45

Çay / Kahve Arası

 

16.45 – 17.45

Kapanış Oturumu

 

20 Nisan 2013 (B Salonu)

10.00 – 11.20

Sözlü Bildiriler

Oturum Başkanı: Fulya BANKOĞLU - Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi

- Ergonomik İyileştirme Çalışmaları: Muri Analizinin Bir İş Yeri Uygulaması – Buket GÜLHAN – İşyeri Hekimi

- İşçi Şağlığında Önemli Bir Psikososyal Tehlike: Mobbing-Psikolojik Terör Kavramının Değerlendirilmesi - Yrd. Doç.Dr. Elvan OKUTAN - Sakarya Üniv.İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Böl.

- İş Kazası Haberlerinin Medyada Temsili: Sorumluluk Atıflarına İlişkin Bir Analiz - Elif SUNGUR - Maltepe Üniv.İletişim Fak.

- İşyerinde Psikolojik Taciz ve Mücadele Yöntemleri - Ümit ACAR – Metalurji Müh.

11.20 – 11.35

Çay / Kahve Arası

11.35 – 13.00

Sözlü Bildiriler

Oturum Başkanı: M.İlker ALTIOK- Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi

- İSDEMİR Uygulamalarında Darbeli El Aletleri ve İş Güvenliği - Süleyman YILDIRIMEL - Mekanik Bakım Postabaşı

- Yangın Algılama ve Otomatik Söndürme Sistemleri’nin İSDEMİR’ deki Uygulaması - Habib HANÇER - Haberleşme Başmühendisi

- İSDEMİR’ de Elektrik Enerjisi Kesme ve Verme Uygulamalarında İş Güvenliği - Mehmet AÇIK - Elk. ve Otomasyon Bakım Müh.

- Demir – Çelik Sektöründe Sıvı Metal Sıçramaları ve Güvenlik

  Alper YILDIRIM – İş Güvenliği Mühendisi

12.45 – 13.45

Yemek

13.45 – 15.10

Sözlü Bildiriler

Oturum Başkanı: H. İhsan PEPEDİL- Kongre Yürütme Kurulu Üyesi

- İSİG Uygulamalarında Akreditasyon Süreci- Atakan BAŞTÜRK-TÜRKAK Baş Denetçisi

- Kaynak Alanında Tehlike Değerlendirmesi – Arif MÜEZZİNOĞLU-İşyeri Hekimi

- Güvenlik İklimi Ölçeği Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliği - Serol DEVECİ - Manisa Toplum Sağlığı Merkezi Çalışanların Sağlığı Birimi

- Ülkemizde, İş Kazası, Meslek Hastalığı ve Bu Nedenlerle Ölen Sayılarının, İllerdeki ve İş Kollarındaki Sigortalı İşçi ve İşyeri Sayılarına Göre Standardize Edilerek Değerlendirilmesi - Şeyhmus AKSOY / M. Caner İŞBİLİR – Yeni Yüzyıl Üniversitesi SBF İSG Bölüm Öğrencileri

 

 

 

Destekleyenler