kamu ihale danismanligi 2019

ies2019

su ve saglik kongresi 2019 banner

beton block 2019

"İklim Dostu Tarım"

iklimdostutarimİklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı kapsamında tarım sektöründe, bitkisel ve hayvansal üretimden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının sınırlandırılması öngörülüyor...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonunu üstlendiği ve geçen yıl Mayıs ayında başlatılan İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı çerçevesinde; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, ilgili kuruluşların da katılımı ile eylem taslak planı oluşturdu.Plana göre, sera gazı emisyonlarının sınırlandırılması için seçenekleri belirlemek ve değerlendirmek amacıyla öncelikle sektördeki emisyon kaynakları ve yutak kapasiteleri belirlenecek, buna bağlı olarak maliyetlerin de hesaplanacağı çalışmanın kapasite gelişimi sağlaması da öngörülüyor.Bitkisel üretim kaynaklı sera gazı emisyonlarını sınırlamak amacıyla gübre tüketim envanteri hazırlanacak ve analize dayalı gübre kullanımı yaygınlaştırılacak. Toprak ve gübre analizi altyapı çalışmalarının güçlendirilmesinin de hedeflendiği çalışmalar sonucunda tarımda enerji kullanımının azalması, daha sağlıklı gıda üretimi, analizlerde etkinliğin arttırılması ve daha sağlıklı gıda üretimi gibi faydalar elde edilecek. Çeltik üretim alanlarına ilişkin Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Projesi ile entegre planlama yapılması ve uygulanması için destek mekanizmaları da oluşturulacak.

Hayvansal üretim kaynaklı sera gazı emisyonları

Hayvansal üretim kaynaklı sera gazı emisyonlarının sınırlandırılması çalışmaları kapsamında ise mera hayvancılığının yaygınlaşması için gerekli destek programı oluşturulacak. Metan üretiminin azaltılması için yem oranlarının belirlenmesinin yanısıra çiftçilere de eğitim verilecek.

Et ve süt üretiminde, genetik performansı yüksek hayvansal üretime yönelik tedbirlerin alınması öngörülen hedefler kapsamında, hayvansal gübrelerin yönetimi, kullanımı ve biyogaz üretim tesislerinin kurulması için eğitim programları da hazırlanacak.

Çalışmalar sonucunda gıda güvencesi, çevre kirliliğinin önlenmesi, yenilenebilir enerji üretimi gibi kazanımlar da sağlanacak.


Yakıt tüketimi düşük motorlar özendirilecek

Tarımda enerji tüketiminden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını sınırlandırmak için yapılması hedeflenen çalışmalar ise şunlar:

''Elektro pompajla yapılmakta olan tarımsal sulamalar, ülke genelinde enerji tüketiminin en düşük olduğu saatlerde yapılarak elektrik üretiminin dengelenmesine yönelik hukuki düzenleme yapılması; bölgesel bazda tarımda yenilenebilir enerji kullanım olanaklarının araştırılması; ürün yetiştirme bölgeleri ile pazarlar arasındaki ulaşımın minimize edilmesi için üretim planlarının hazırlanması ve havza bazlı üretim planlanması projesi ile entegrasyonun sağlanması; yakıt tüketimi düşük olan yüksek teknolojiye sahip motorların kullanımını özendirecek mekanizma ve finansman olanaklarının sağlanması.''

Destekleyenler