kamu ihale danismanligi 2019

ies2019

su ve saglik kongresi 2019 banner

beton block 2019

"Ölü Değil, Yaşam Kaynağı"

kurumusagacOrmanlarda yaşayan türlerin üçte birine yakını, yaşamlarını sürdürebilmek için yaşlı ağaçlara ve ölü ağaç gövdelerine bağımlı. Ölü ağaçlar; kuşlar, yarasalar ve diğer memeliler için yaşam ortamı, barınma ve besin kaynağı sağlıyor.
Bunun dışında, ölü ağaçlar ormanda yaşayan ama fazla dikkat çekmeyen canlıların çoğu (böcekler, mantarlar ve likenler) için de son derece önemlidir. Ölü ağaçlar ve onların sunduğu biyolojik çeşitlillik, ayrıca, ormanda verimliliğin ve çevresel hizmetlerin sürdürülmesinde anahtor rol oynar. Bu çevresel hizmetler arasında ekolojik dengenin devamı ve karbon depolanması da vardır.

Olağanüstü önemine karşın, Avrupa'nın pek çok ülkesinde ölgü ağaç miktarı oldukça düşük düzeydedir. Bunun başlıca nedeni, özellikle işletme ormanlarında ve hatta korunan alanlarda yapılan yanlış uygulamalardır. Bugün, Avrupa'da ormanlar ortalama olarak, doğal koşullarda bulunması gereken ölü ağaç miktarının % 5'inden daha azına sahiptir. Çürüyen ağaç gövdelerinin ormandan uzaklaştırılması, ormanda yerleşik türlerin yaklaşık üçte birinin yaşamını olumsuz etkileyen en önemli tehditlerden biridir....

... İnsanlar, nesiller boyunca, ölü ağaçların ormandan hemen çıkarılması gerektiğine inanmışlardır. Buna göre, ormandaki ölü ağaçlar ya yakacak odun olarak kullanılmalı, ya da ormanı "doğru" yönetmenin gerekli teknik işlemlerinden biri olarak ormandan çıkarılmalıdır... ... Ölü ağaçlar artık, orman ekosistemlerinde doğallığın bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Bu görüş, ormanlarla ilgili uluslararası ve Avrupa düzeyindeki politik süreçlerde gittikçe yaygınlaşmaktadır. Ormanların sunduğu sayısız hizmet ve değerlerin sürdürülmesi gerektiğini benimsemiş ve bunu taahhüt etmiş olan hükümetler, ormanlardaki biyolojik çeşitliliğin kötüye gidişini tersine çevirebiliyorlar. Bunu başarmanın değişik yolları vardır; ulusal biyolojik çeşitlilik eylem planında ve ormanlardaki biyolojik çeşitliliğin geliştirilmesi startejilerinde ölü ağaçların önemi vurgulanır; ormandaki ölü ağaçlar kayıt ve izleme altına alınabilir; ölü ağaçların ormandan uzaklaştırılmasını teşvik eden düzenleme ve uygulamalar kaldırılabilir; onların ormanda kalmasını destekleyici yasal düzenlemeler devreye sokulabilir.

Kaynak: WWF Türkiye

Destekleyenler