kamu ihale danismanligi 2019

ies2019

su ve saglik kongresi 2019 banner

beton block 2019

Yenilenebilir Enerjinin Yükselişi

yenilenebilir-enerji_sYenilenebilir enerji sektörünün son 10 yılda Avrupa’da doğudan batıya ve kuzeyden güneye büyük bir hızla büyüyor...  Dr. Uygar Özesmi, Gezegen'in Geleceği adlı radyo programında şunları söyledi:

"Avrupa Çevre Ajansı EEA tarafından yayımlanan bir makalede, yenilenebilir enerji sektörünün son 10 yılda Avrupa’da doğudan batıya ve kuzeyden güneye büyük bir hızla büyüdüğüne yer verildi.

Rapor yenilenebilir enerjinin emekleme dönemindeki bir bebek olmaktan çıktığını ve güçlü bir genç konumuna geldiğini belirtilerek, 2005’te Avrupa Birliği’nin toplam enerji tüketiminde yüzde 6 olan payının hızla arttığı, 2020 hedefinin ise yüzde 21 olduğu dile getirildi. Makaleye göre, Avrupa’da son on yılda kurulan rüzgar enerjisi, doğalgazdan sonra en fazla yatırım yapılan alan oldu. Uzun yıllardır sektörde aktif olan bazı Avrupa ülkeleri hedeflerine ulaşırken, diğer ülkelerde hedeflerin gerçekleşmesi için siyasi, idari ve planlama süreçlerinde önemli ilerlemeler kaydedilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Bu kapsamda elde edilen en önemli başarı ise “Avrupa Salım Ticaret Sistemi’nin kurulmuş olması” olarak nitelendirildi. Sistem, AB’nin neden olduğu karbondioksit emisyonlarının yüzde 40’ının kontrol altına alınarak yenilenebilir enerji sektörünün dolaylı bir şekilde desteklenmesini sağlıyor."

Destekleyenler