kamu ihale danismanligi 2019

ies2019

su ve saglik kongresi 2019 banner

beton block 2019

İklim Değişikliğinin Neden Olduğu Etkiler

iklimdegisikligietkileri_sHiç kimse küresel ısınmanın hangi noktaya kadar güvenli olduğunu bilmiyor. Bildiğimiz bir şey varsa, o da iklim değişikliğinin şimdiden insanlara ve ekosistemlere zarar verdiği.
Greenpeace Akdeniz uzmanları  iklim değişikliğinin etkilerini şöyle anlatıyorlar:
"Etkilerini; eriyen buzullarda, parçalanan kutup buzunda, çözülen permafrostta, ölen mercan kayalıklarında, yükselen su seviyelerinde, değişen ekosistemlerde ve ölümcül sıcak hava dalgalarında görebiliyoruz.

Ve tüm bu değişikliklere tanık olan sadece bilim adamları değil. Kuzeyin uzak bölgelerindeki İnuitlerden ekvator yakınlarındaki ada sakinlerine kadar insanlar şimdiden iklim değişikliğinin etkileriyle boğuşuyor.

Ama tüm bunlar sadece başlangıç.

Tehlikeliboyutta iklim değişikliğini şimdiden deneyimliyoruz , ve felaket boyutundakiiklim değişikliğini önlemek için harekete geçmeliyiz. Yerel etkilerin tamamıhenüz bilinmese de mevcut eğilimin sürmesine izin verdiğimiz takdirde gelecektegerçekleşmesi muhtemel etkilerden bazıları şunlar:


KÜRESEL ISINMANIN KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ ETKİLERİ
-
Eriyen buzullar yüzünden deniz seviyesinin yükselmesi ve küresel sıcaklık arttıkça okyanus ve deniz ısısının artması.
- Eriyen permafrost ve ölen ormanlardan muazzam sera gazı salımı.
- Sıcak hava dalgaları, kuraklıklar ve seller gibi daha aşırı hava olayları yaşanması yönünde yüksek risk. Geçtiğimiz 30 yıl içinde, toplam kuraklık yaşanma sıklığı ikiye katlandı.
- Bölgesel düzeyde şiddetli etkiler. Örneğin, Avrupa'da nehir baskınları kıtanın çoğunu içine alan bir alanda artacak; kıyı bölgelerinde de sel, erozyon ve sulak alan kaybı riski önemli ölçüde artacak.
- Buzullar, mercan kayalıkları, mangrovlar, kuzey kutbu ekosistemleri, Alpler’e has ekosistemler, şimali ormanlar, tropikal ormanlar, bozkır sulak alanları ve yerel otlakları içeren doğal sistemler, ciddi biçimde tehdit altında olacak.
- Türlerin neslinin tükenmesi ve biyoçeşitlilik kaybına ilişkin mevcut risklerin artması.
- En büyük etkiler Afrika, Asya ve Pasifik'in gelişmekte olan ülkeleri gibi, yükselen su seviyelerine, salgın hastalıklara ve tarımsal üretimin azalmasına karşı kendilerini korumayacak durumda olan, nispeten daha fakir ülkelerde gerçekleşecek.
- İklim değişikliğinin her derecesinde, en fazla zararı gelişmekte olan ülkeler görecek.

KÜRESEL ISINMANIN UZUN VADELİ ETKİLERİ
- Grönland ve Antarktika buz tabakasının erimesi. Kontrol edilmediği takdirde, karbon salımlarının neden olduğu küresel ısınma, gelecek onyıllarda Grönland buz tabakasının geri dönülemez biçimde erimesine yol açabilir. Bu durum, birkaç yüzyıl içinde, deniz seviyesindeki yükselişi 7 metreye kadar arttırabilir. Antarktika'nın parçalarından buz eksilmesine ilişkin oranın, erime riski taşıdığı anlamına geldiğini gösteren yeni kanıtlar mevcut.
- Atlantik Golfstream akıntısının yavaşlaması, kayması veya kesilmesi, bunun Avrupa'da büyük ölçekli etkileri olması ve küresel okyanus dolaşımı sistemine zarar vermesi;
- Okyanuslardan, felakete yol açacak ölçüde metan salımının atmosferdeki metan seviyesinde hızlı artışa yol açması ve buna bağlı olarak artan küresel ısınma.

İnsanlık daha önce hiçbir zaman böylesine devasa bir çevre kriziyle karşı karşıya kalmamıştı. Küresel ısınmaya karşı acilen ve derhal eyleme geçmezsek, uğranan zarar geri dönülemez hale gelebilir."

Destekleyenler