kamu ihale danismanligi 2019

ies2019

su ve saglik kongresi 2019 banner

beton block 2019

Dünyanın Durumu

dunyanindurumu_sWorldwatch Enstitüsü’nün “Dünyanın Durumu 2010” kitabının anateması “Kültürleri Dönüştürmek:Tüketicilikten Sürdürülebilirliğe"... Kitapta geçtiğimiz yıl dünyada yaşananlar da özetleniyor... İşte dünyanını durumu...   BİYOÇEŞİTLİLİK: Uluslararası Korum Birliği, “nesli tükenme krizinin” yolda olduğu ve doğal yaşam alanı yitimi, avlanma ve iklim değişikliği sebebiyle her dört memeliden birinin risk altında olduğunu duyurdu.

DENİZ SİSTEMLERİ: Bir çalışmaya göre karbondioksit, okyanus asiditesini sanılandan 10 kat hızlı arttırmakta ve bu durum, kabuklu deniz hayvanların olumsuz etkilemektedir.

İKLİM: BM Çevre Programı Raporu’na göre; is, kirli hava ve zehirli kimyasal maddeler içeren “kahverengi bulutlar” gün ışığını emip havayı ısıtarak olumsuz iklim değişimine yol açıyor.

ORMANLAR:Baltacıların devlet dairelerin yağmalayıp kaçak odunları çalmasından sonra Brezilya, Amazon’daki kaçak kereste faaliyetlerine savaş açtı.

DOĞAL AFETLER: İtalya’nın Venedik kenti, son 22 yılın en büyük sel baskınına uğradı. Yüksekliği 1,6 metreye kadar çıkan sular, şehrin çoğunu kapladıktan sonra geri çekildi.

İKLİM: AB, 2020 yılına kadar sera gazı salınımını % 20 azaltmayı, enerji verimliliğini % 20 arttırmayı ve yenilenebilir enerji kullunımını5 20’ye çıkartmayı taahhüt eden paketi onayladı.

BİYOÇEŞİTLİLİK: Bir rapora göre; dünyadaki 50.000 şifalı bitki türünden 15.000’i doğal yaşam alın kaybı, aşırı toplanma ve kirlilik sebebiyle yok olma tehlikesi ile karşı karşıya.

KİRLİLİK: Bir çalışmaya göre: gökdelenlerin, arabaların ve diğer yansıtıcı yüzeylerin yol açtığı ışık kirliliği, vahşi hayvanların davranışlarını ve eko sistemleri olumsuz etkiliyor.

İKLİM: Araştırmacıların söylediğine göre 2008 yazında Grönland’da gerçekleşen buz kaybı, 2007’ye kıyasla yaklaşık üç kat fazlaydı ve Manhattan’ın iki katı kadar bir bölgeyi içeriyordu.

KURAKLIK: Yetkililerin açıklamasına göre Çin’de son yarım asrın en büyük kuraklığı sebebiyle 4 milyondan fazla kişi ve 2 milyon sığır içme suyu kıtlığı tehlikesiyle karşı karşıya.

BESİN: FAO 2009’da dünyada açlığın rekor düzeye yükseleceğini ve hergün 1,02 milyar civarında insanın –toplam insan nüfusunun yedide birinin-aç kalacağını bildirdi.

İKLİM: Bir çalışmaya göre kutuplardaki buz kaybının en iyi açıklaması doğal değişimlerden çok insanların yol açtığı sera gazları birikimi.

İKLİM: Japonya dünyanın sera gazı salınımlarını gözlemleyecek ilk uydusunu fırlattı.

Destekleyenler