sayistay kitap gif banner

su ve saglik kongresi 2019 banner

Gaziantep'in İklim Eylem Planı Hazırlanacak

gaziantepiklimhazirliklari_sGaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey,  bu plan sayesinde, Avrupa Birliği'nin çevre projelerine daha bilinçli hazırlanacaklarını söyledi. Küresel ısınma sorununa belediye olarak kayıtsız kalamayacaklarını, şehirde özellikle hava kirliliğinin yarattığı problemlerle ilgili çalışma yapacaklarını dile getiren Güzelbey, şöyle konuştu:

''Türkiye Kyoto Protokolü'ne imza atan ülkelerden biri. Bunun Türkiye'ye getirdiği bir yükümlülük var. O yükümlülük Ulusal İklim Eylem Planı'nın çıkarılması şeklinde. Dolayısıyla Türkiye, dünyaya ne kadar karbon salınımı yapıyor, hangi gazları üretiyor bunların haritası çıkmış olacak. Böylece Türkiye'nin çevre açısından sorumluluğu da belli olacak.

Bunun yapılabilmesi için mahalli iklim eylem planları yapılması gerekiyor. Bu konuda Çevre ve Orman Bakanlığı vasıtasıyla hazırlıklar yapılıyor. Bazı illerde de pilot çalışmalar yapılacak. Ama kendiliğinden, bir belediye olarak bunu ilk yapacak şehir Gaziantep olacak.''

Güzelbey, iklim eylem planı çıkarılırken sanayinin, trafiğin, evsel atıkların, ziraatın ve hayvancılığın, sera gazı oluşumuna ve hava kirliliğine etkisinin belirleneceğini ifade etti.

Gerekli tespit çalışmalarının bilimsel olarak yapılmasının ardından çevreyle ilgili projelere daha bilinçli ve güçlü katılabileceklerini dile getiren Güzelbey, ''plan sayesinde, AB'nin çevre projelerine daha bilinçli hazırlanacağız. Planın projesi 3-4 ay, geçiş 1 ya da 2 yıl sürecek. Bu konuda Fransız Kalkınma Ajansıyla bir ortaklık sözleşmemiz var'' dedi.

Destekleyenler