kamu ihale danismanligi 2019

ies2019

su ve saglik kongresi 2019 banner

acar atik yonetimi

HAVA EMİSYONU KONULU ÇEVRE İZİN BAŞVURULARI

HAVA EMİSYONU KONULU ÇEVRE İZİN BAŞVURULARI

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik(ÇKAGİLHY) uyarınca, Yönetmeliğin Ek-3A ve Ek-3B’sinde yer alan bilgi ve belgeleri uygun bulunan işletmelere geçici faaliyet belgesi verilmekte olup, müteakibinde işletmelerin Yönetmeliğin Ek-3C’sinde yer alan bilgi ve belgeler ile çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.
ÇKAGİLHY uyarınca Geçici Faaliyet Belgesi alan ve müteakibinde hava emisyonu konusunda çevre izni başvurusunda bulunacak işletmelerin Ek-3C kapsamında “Emisyon Ölçüm Raporu”nu sunmaları gerekmekte olup, genel formatı Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde verilen söz konusu raporda geçen “Valilik Tespit Raporu” nun düzenlenmesinde aşağıdaki adımların takip edilmesi gerekmektedir.

1-Geçici faaliyet belgesi alan işletmelerin Çevre izin başvurusunda bulunmadan önce, işletmeleri adına “Valilik Tespit Raporu” düzenlenmesi amacıyla, sadece yazılı bir dilekçe ile İl Çevre ve Orman Müdürlüklerine başvuruda bulunması,

2-Bu talep üzerine, (İşletmeye geçici faaliyet belgesi verilmesinden sonraki süreçte), “işletmelere geçici faaliyet belgesi verilmesi aşamasında düzenlenen “İl Müdürlüğü Uygunluk” yazısında belirtilen hususların geçerliliğinin tespiti amacı ile”, İl Çevre ve Orman Müdürlükleri tarafından işletmenin yerinde incelenerek aşağıda örneği verilen “Valilik Tespit Raporu” formatının doldurulması ve ıslak imzalı olarak işletmeye verilmesi,

Valilik Tespit Raporu Örneği

Destekleyenler