artemis 2019

ietox 2019                      su ve saglik kongresi 2019 banner    

GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ İÇİN İSTENİLEN ÖZEL BELGELER

GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ İÇİN İSTENİLEN ÖZEL BELGELER

gecicifaaliyetbelgesiicinistenenozelbelgeler

*2 : İşletmelerde ilgili mevzuatta yer alan esas ve hükümlerin(toz tutma toplama, arıtma sistemleri, vb…) sağlandığının belirtilmesi zorunludur.

*3 : Çevre İzin ve Lisansına Ambalaj Atıkları Toplama Ayırma ve Ambalaj Atıkları Geri Dönüşümü konularında başvuran işletmelerin Ticaret Sicil Gazetesinde İşletmenin ambalaj atıklarının toplanması ayrılması ve geri dönüşümü konularında faaliyet gösterdiğine dair bilgilerin yer alması zorunludur.

*4 : İşletmelerde ilgili yönetmeliklerde belirtilen fiziksel şartların sağlandığının belirtilmesi zorunludur.

Pin It

Destekleyenler